Normalisera inte köttätande

Insändare
PUBLICERAD:
Dagens insändarskribenter menar att det borde serveras växtbaserad man i skolorna.
Foto: Gorm, Kallestad
För en tid sedan släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport som visar att klimatförändringarnas konsekvenser är mer extrema än vi tidigare trott.

Vi måste göra allt vi kan för att minska våra växthusgasutsläpp och skolorna i Karlskoga kan spela en nyckelroll genom att servera växtbaserad mat som standard.

Konsekvenserna av 2 graders global uppvärmning är ohyggliga, enligt IPCC. Försämrade skördar, havererad livsmedelsförsörjning, väpnade konflikter, klimatflyktingar, förlorad biologisk mångfald, issmältning vid polerna och en kraftigt stigande havsnivå. Dagens globala klimatpolitik leder mot minst 3 graders uppvärmning.

Vi måste därför göra allt vi kan för att minska utsläppen. Enligt en stor forskningssammanställning publicerad i Nature, också förra veckan, krävs att vi drastiskt minskar köttkonsumtionen, för att vi ska klara att hålla uppvärmningen under 2 grader. Den genomsnittliga världsmedborgaren måste minska konsumtionen av nötkött med 75 procent, griskött med 90 procent och ägg med 50 procent, enligt rapporten.

Även om vi svenskar skulle sluta med alla fossila bränslen skulle vi ändå ha en för stor klimatpåverkan på grund av maten vi äter. En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten och den största delen av de utsläppen kommer från köttkonsumtionen, enligt Naturskyddsföreningen.

Djurhållningen har också enorm negativ påverkan på världens artrikedom.

Idag utgör människor och de djur vi håller för kött, mjölk och andra animaliska produkter 96 procent av däggdjurens biomassa på vår jord. De vilda däggdjuren utgör bara 4 procent av biomassan.

Den kommunala måltidsverksamheten serverar väldigt mycket mat i bland annat skolor och förskolor. I och med detta lär den också eleverna vad som är normalt att äta i ett bredare perspektiv än det egna hemmet.

Genom att ha vegomat som standard i skolor och förskolor kan kommunerna göra stor skillnad direkt, samtidigt som de lär eleverna om hur man äter hållbart och hälsosamt. One planet plate från WWF och VEGA-guiden från Klimatkommunerna är verktyg som kan underlätta detta arbete.

Många ungdomar har förstått vikten av minskad köttkonsumtion och drar ner på köttet eller slutar helt. Det är en fantastisk utveckling och det är viktigt att skolan inte håller tillbaka utvecklingen genom att fortsätta normalisera köttätande.

Låt FN:s nya klimatrapport bli startskottet för skolorna i Karlskoga att servera växtbaserad mat som standard för att uppmuntra och förstärka ungdomarnas klimatsmarta kostvanor!

Per-Anders Jande

Jonas Norberg

Svensk mat- och miljöinformation

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.