BB stänger i sommar igen

Vård & omsorg
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det står nu klart att BB i Karlskoga kommer att ha sommarstängt även i år. Anledningen som uppges är svårigheter att få tag i vikarier till verksamheten.
Foto: Roger Gleisner

Under tio veckor i sommar, veckorna 25 till och med 34, kommer förlossningsverksamheten i regionen att koncentreras till USÖ. Det innebär att BB i Karlskoga har stängt de veckorna.

Sommarsamordning sker inom hela hälso- och sjukvården varje sommar för sjukhusen, vårdcentralerna och psykiatrin. Sommaren 2019 blir fjärde året med sommarsamordning för förlossningen, alltså sommarstängt på BB i Karlskoga.

– Min utgångspunkt är att kvinnor och ofödda barn i hela länet ska garanteras en tillgänglig och patientsäker förlossningsvård även under sommarperioden, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, i ett pressmeddelande.

Skälet till stängningen uppges vara personalbrist. Det är ont om förlossningspersonal, både i Region Örebro län och i övriga landet. Man har försökt att hitta vikarier under sommaren, men inte lyckats.

Lars Lundgren bedömer att det saknas förutsättningar för att kunna bedriva en tillgänglig och patientsäker förlossningsvård på två platser i länet under sommaren 2019 eftersom det sommartid är stor brist på kompetent personal inom helt avgörande yrkesgrupper.

– Möjligheten att kunna bemanna två förlossningsenheter finns inte, säger Lars Lundgren.

Han poängterar att patientsäkerheten väger tungt i beslutet om sommarstängning i Karlskoga, både när det gäller mammans säkerhet och det ofödda barnets rätt till en säker förlossningsvård.

Dessutom konstaterar han att erfarenheterna från de tre tidigare somrarna med sommarsamordning är mycket goda.

Protester

Tidigare år har beskedet om sommarstängning lett till protester, bland annat från personal på Karlskoga lasarett och företrädare för näringslivet. Vårdpersonal har sagt att man var rädd att sommarstängningarna i längden är förödande för Karlskoga lasarett.

Från näringslivets sida har bland andra Västra Bergslagens Industriförening sett liknande risker. Föreningen har tidigare sagt att ett stängt BB skulle minska möjligheterna att rekrytera arbetskraft till Karlskoga.

Lars Lundgren tror att det kan bli reaktioner även i år, men som han ser det hade man inte kunnat fatta något annat beslut på grund av personalbristen. Att det skulle vara någon fara för lasarettets framtid håller han inte med om. Han menar att Karlskogas läge vid E18 och regionens samarbete med Värmland, i kombination med lasarettets nybyggda operationssalar och kompetensen hos personalen, innebär goda förutsättningar för att lasarettet ska kunna utvecklas.

– Vi har infrastrukturen, nybyggda operationssalar, personal med kompetens och en vilja att jobba för framtiden. Det är något jag verkligen vill värna om.

Det formella beslutet om sommarstängning är inte fattat ännu. Det sker efter samverkan med fackliga företrädare.