Hoppa till huvudinnehållet

Vältrar över kostnader

Publicerad:
Helena Frisk.
Helena Frisk. Foto: Christoffer Tuulik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Socialnämnden uppvisar för 2018 ett underskott på 29,9 miljoner kronor och prognosen för innevarande år är ett minus på 15 miljoner. Det skulle under pågående treåriga budgetperiod 2017, 2018, 2019 ge ett underskott på 45,6 miljoner. Men av årsredovisningen framgår även att fullmäktige föreslås eliminera 2018 års underskott på 29,9 miljoner i sin helhet vilket gör läget något ljusare. Men det går inte att blåsa faran över.

Socialnämnden konstaterar att det på sikt bara finns två sätt att få en budget i balans och det ena är att skära ned på verksamheten så att det i huvudsak enbart bedrivs lagstadgad verksamhet. Det andra är mer pengar, mycket mer pengar.

Årsredovisningen uppvisar en rad exempel där skillnaden mellan budget och utfall är påfallande stor. Området individ, familj och funktionsnedsättning redovisar ett minus på 25,9 miljoner - trots att nämnden fick ett budgettillskott på 9,5 miljoner från fullmäktiges verksamhetspott. Det ska för rättvisans skull påpekas att 75 procent av landets alla kommuner inte klarar sin tilldelade budget inom individ och familjeområdet men det är onekligen en saftig budgetmiss.

Hur kan personalkostnaderna i socialnämnden vara 13,6 miljoner högre än budget?

Det området som kallas Hemvård gör ett underskott på 7,8 miljoner och en mycket stor del kan hänföras till de tre restaurangerna som folkhälsonämnden driver på Solbringen, Nickkällan och Bergmästaren där kostnaden överstiger intäkterna med nära 3,6 miljoner kronor. Det sticker i ögonen när man samtidigt kan läsa att kostnaden för skyddat boende för våld i nära relationer är kraftigt underbudgeterad. Där hade socialnämnden avsatt en miljon i budgeten medan kostnaden uppgick till 3,2 miljoner. Restaurangerna har en viktig social funktion men är det rimligt att subventionera den verksamheten när det samtidigt riskerar att fattas pengar till kvinnor - för det handlar i huvudsak om kvinnor - som behöver skyddat boende eftersom de lever i destruktiva relationer?

Socialnämnden vet att andelen äldre ökar och att gruppen ensamma äldre växer och därför behöver det satsas mer på att minska ensamheten hos äldre. Personalkontinuiteten - antalet personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar - behöver förbättras om kommunen ska kunna lämna den bottenplacering som de tre senaste åren placerat Karlskoga bland landets 25 procent sämsta kommuner.

Socialnämnden kan dock inte lastas för alla minusposter eftersom staten är duktig på att lasta över kostnader på kommunerna. Socialnämnden räknar med att kostnaden för försörjningsstöd till "schablonflyktingar" uppgår till minst 18 miljoner under 2019 men Migrationsverket bidrar endast med 11 miljoner. De 7 miljoner som fattas får kommunen betala.

Det är samma sak inom LSS-området. Socialnämnden talar om ett underskott på 3,9 miljoner och konstaterar att den kostnaden är svår att påverka eftersom Försäkringskassan stramat åt sina regler och på så vis vältrat över kostnaden på kommunerna.

Helena Frisk

ledarskribent

Artikeltaggar

Kuriren-ledareLedare