Ny princip hot mot USÖ

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Christoffer Tuulik
Det är förstås en tillspetsad rubrik, men fullt möjlig om de skäl som anges för att stänga förlossningen på Karlskoga lasarett ska dras till sin spets.

Då ska inte vården bedrivas på den nivå där normalfallen, säg 90-95 procent, kan tas om hand på ett utmärkt sätt utan det är den svårast sjuke som sätter ribban. Alla förlossningar ska behandlas som om barnets liv är i fara, vilket är ytterst ovanligt. Ska samma princip gälla för övrig vård blir det alltså de absolut svåraste fallen som lägger ribban och då räcker inte heller den kunskap och erfarenhet som finns på USÖ till.

Det visas till exempel i det fall som ligger till grund för IVO:s kritik mot Karlskoga lasarett eftersom det aktuella barnet fick transporteras vidare från USÖ till Karolinska sjukhuset när inte heller USÖ hade resurser nog.

Det är ju samma sak med förlossningen i Karlskoga och den koppling till USÖ som finns vad gäller riskförlossningar. Förälder efter förälder, mammor och pappor, uttrycker sin tacksamhet över bemötandet och BB i Karlskoga rankas i topp i landet. Trots att det saknas neonatalavdelning.

Därför skulle det leda till orimliga konsekvenser för svensk sjukvård om alla vårdinrättningar ska ha kapacitet att ta hand om de allra svåraste fallen. Ingen kan mena det, så varför ska det gälla just förlossningar?

Andreas Svahn (S), ordförande för regionstyrelsen, Karin Sundin (S), ordförande för hälso och sjukvårdsnämnden, Behcet Barsom (KD) regionråd och Torbjörn Ahlin (C) regionråd, anser i en insändare i lokaltidningen 13 juni att de tar ansvar på riktigt. De fyra skriver att det under 2018 föddes 524 barn på Karlskoga lasarett och att i cirka tio till femton procent av fallen "inträffar det oförutsedda att deras barn föds sjukt". Det innebär att 52 till 78 barn under fjolåret föddes sjuka och med ett födelsetal på 700 skulle 70 till 105 barn födas sjuka på Karlskoga lasarett.

Men inte nog med det. Utöver dessa sjuktal är det"ungefär tio barn per år som föds så sjuka att deras liv eller långvariga välbefinnande hotas". Det finns i det digra informationsflöde som uppstått efter beslutet om stängningen uppgifter som gör gällande att inget barn dött i samband med förlossningen de senaste tio åren. Tyder inte det på kompetent personal på Avdelning Q och väl fungerande rutiner?

Sen kan man verkligen undra vad de fyra menar med den efterlysta - eller rättare sagt bristen på - patientsäkerhet. De fyra skriver nämligen: "Även ur ett ekonomiskt perspektiv har det såväl inom förlossningsvården som inom annan vård varit svårt att motivera att ha kvalificerade medarbetare på plats dygnet runt om inte ett vårdbehov finns."

Exakt!

Det finns från den politiska ledningen inget intresse att satsa de ekonomiska resurser som skulle krävas för att nå den säkerhetsgrad som INTE behövs. För det vårdbehovet finns inte i normalfallen av graviditeter!

De tycks för en gång skull tala klarspråk och det är bara att hoppas att de fortsätter med det. Fast än bättre vore ju om de uppfyllde vallöftet att Region Örebro län ska ha två förlossningsavdelningar öppna året om.

Helena Frisk

Ledarskribent Karlskoga-Kuriren

Detta är en ledarartikel som uttrycker KT-Kurirens politiska linje.