Hoppa till huvudinnehållet

Håll BB-grytan kokande

Publicerad:
Foto: Christoffer Tuulik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det har gått någon månad sedan Andreas Svahn, regionstyrelsens S-märkte ordförande, och Peter Pedersen från Rädda BB i Karlskoga samtalade i folkhögskolans aula.

Det ska genast sägas att det var trevligt att lyssna på herrarna eftersom båda var balanserade och måna om att hålla en god ton. Båda var dessutom rörande överens om att förlossningen på Karlskoga lasarett ska öppnas igen. Fast det fanns en skillnad. Peter Pedersen krävde att förlossningen öppnades medan Andreas Svahn ansåg att den ska öppnas - med brasklappen att politikerna inte råder över den medicinska säkerhetsbedömningen. Riksdagen har gett verksamhetschefen den uppgiften och politikerna kan inte överpröva verksamhetschefens beslut säger Andreas Svahn och hänvisar till den utredning som tillsatts och som ska lämna sitt svar någon gång i mitten av augusti. Svahn sa också att verksamhetschefen har mandat att stänga förlossningen tillfälligt men att det är hälso- och sjukvårdnämnden - inte regionfullmäktige - som beslutar om en permanent stängning. Andreas Svahn avslöjade också att regionen tillskrivit Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få veta vad som krävs för att förlossningsavdelningen ska vara öppen året om.

Men med utredningar är det ju så att som man ropar får man svar. Resultatet hänger alltså på vilka som ingått i utredningen och vilka frågor som beaktats. Peter Pedersen argumenterade övertygande för att detta med patientsäkerhet kastats in på senare tid och överlämnade en lunta med exempel på svåra missbedömningar på USÖ som INTE lex Maria-anmälts. Pedersen konstaterade att den första sommarstängningen motiverades utifrån semesterlagen och sen har detta med patientsäkerhet framställts som det avgörande skälet vilket är lätt att förstå eftersom ingen vill riskera liv. Men Peter Pedersen har - bland annat med stöd av uppgifter som Alf Rosberg tagit fram - grundligt punkterat den argumentationen som skäl att stänga förlossningen.

Andreas Svahn berättade att länet ökar befolkningen med 3 000 personer om året och tillade att därför behöver det göras mer på Karlskoga lasarett. Mer alltså och inte mindre. Svahn sa också att det årligen föds cirka 3 500 barn i Örebro län och av dem föddes runt 700 i Karlskoga de år förlossningsavdelningen var öppen året om. De senaste åren har det med sommarstängning fötts cirka 500 barn i Karlskoga.

Men om mer ska göras på Karlskoga lasarett vore det väl alldeles utmärkt att förlägga fler lågriskförlossningar till Karlskoga lasarett så att personalen på USÖ får mer tid till de krävande förlossningarna. Det skulle också vara ett beslut som tar hänsyn till föräldrarnas önskemål och där hänvisade Pedersen till utredningar som visade att 98 procent av dem som fött på Avdelning Q var nöjda mot 71 procent på USÖ. Till det ska läggas att de kvinnor som födde på USÖ löpte 15 procent högre risk att drabbas av bristningar vilket även det är ett argument som talar för att förlossningen i Karlskoga ska öppnas.

Peter Pedersen vill att länsklinikerna rivs upp ELLER att de fungerar just som länskliniker där man samarbetar och inte motarbetar varandra. Det är ingen bra utgångspunkt att tunga personalkategorier i Örebro vill lägga ned enheten i Karlskoga konstaterar Pedersen.

Jag lovar att göra vad jag kan för att vi så fort som möjligt ska kunna öppna förlossningen i Karlskoga säger Andreas Svahn. Jag frågade hälso- och sjukvårddirektören i dag - det var måndag 8 juli - om han tror att vi lyckas och han svarade ja avrundar Andreas Svahn.

För en politiker med ryggrad kan det inte bara vara ord tagna ur luften utan måste betyda att ledningen för Region Örebro län är villig att skjuta till de resurser som behövs för att förlossningsavdelningen åter öppnas. Det är trots allt arbetsgivaren som bestämmer var de anställda har sin arbetsplats.

Artikeltaggar

Andreas SvahnKarlskoga lasarettKuriren-ledareLedarePeter Pedersen