Cash is king

Ledare
PUBLICERAD:
Helena Frisk.
Foto: Christoffer Tuulik
Det finns en rad aktörer med bankerna i första ledet som gör allt de kan för att avskaffa hanteringen av kontanter.

Dessa aktörer är påfallande aktiva och hörs regelbundet i media med rapporter om hur snabbt avvecklingen av kontanter går. Men dessa aktörer har inget att säga om vad som händer med vår integritet när allt vi köper registreras digitalt och de är också påfallande tysta om de avgiftshöjningar som är att vänta på kort och andra finansiella tjänster när kontanterna är borta.

Ett samhälle där alla transaktioner är spårbara är ett samhälle där staten och bankerna har närmast total insyn i vår tillvaro. Kontanter kan inte hackas och kontanter lämnar inga spår vilket gör kontanter till det överlägset bästa betalningsmedlet i fråga om cybersäkerhet och personlig integritet. Men sådana argument korrumperas av bankerna som hellre talar om risken för penningtvätt och ökad brottslighet av just samma skäl, att det inte går att spåra kontanter.

Bankerna talar tystare om telefonbedrägerier som enligt uppgift från Jan Olsson vid polisens nationella IT-brottscentrum uppgått till 40 miljoner kronor i månaden för att därefter, genom olika aktioner, sjunka för att återigen stiga.

Betalningstjänsten swish lanserades 2012 och ökar snabbt. Swish var tänkt som ett sätt för privatpersoner att i realtid skicka pengar mellan sig och i somras hade fler än sju miljoner anslutit sig. Det bolag som erbjuder tjänsten ägs av sex banker och har ingen skyldighet att redovisa avvikelser eller åtgärder eftersom varken Riksbanken eller någon annan myndighet håller aktiv koll eller har någon formell makt över bolaget.

Men swish fungerar inte alltid och när sju miljoner människor inte kan handla eller betala uppstår en rejäl störning. Inte lika allvarlig störning, men väl så tålamodsprövande, är att hamna i en kö med 15-20 personer framför sig där alla tvingas betala med swish.

Jan Bertoft från Sveriges konsumenter konstaterar att det är varje medborgares rättighet att betala med kontanter. Det finns dessutom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, avkunnad för några år sedan, som slår fast att landstingen har en skyldighet att låta patienter betala med kontanter då kontanter är ett lagligt och legitimt betalningsmedel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har påtalat risken för störningar med digitala betalningssätt och rekommenderar att vi alla ska ha kontanter hemma i sådan mängd att vi kan klara dagliga utgifter i minst 72 timmar.

Jag använder regelbundet kort och swish och tycker det är jättebra. Men i vissa sammanhang är cash is king, som förre Volvochefen Pehr G Gyllenhammar uttryckte det efter börskraschen på 1980-talet. Därför hoppas jag att det lagförslag som kom i somras, att storbanker ska tvingas tillhandahålla kontanter, går igenom. Det skulle heller inte komma som en blixt från klar himmel om bankerna får ihop saltet till vällingen även om vinsten skulle minska från 100 till 95 miljarder.

Helena Frisk, ledarskribent Kuriren

Detta är en ledarartikel som uttrycker KT-Kurirens politiska linje.