Fler deltagare hos studieförbunden

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna är glada över ett ökat intresse för studieförbunden. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Claus Gertsen / SCANPIX
Deltagandet i studiecirklar ökar i både Karlskoga och Degerfors. I Karlskoga möttes förra året 6 441 personer i studiecirklar hos de olika studieförbunden och i Degerfors 1 860 personer vilket i båda fallen är en tydlig ökning jämfört med året innan. Det är oerhört positivt tycker vi från studieförbunden.

Studieförbunden finns som en ryggrad i civilsamhället och är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Här utvecklas individer genom att delta i studiecirklar, gruppverksamhet eller kulturarrangemang på sin fritid. En stor del av föreningslivet får också hjälp att organisera sig tack vare sina kopplingar till studieförbunden. Genom folkbildningen uppmuntras ett aktivt och engagerat medborgarskap där åsikter kan utmanas och fördomar krossas och gemensamma projekt formuleras.

Tack vare studieförbunden finns ett stort utbud av sociala och utvecklande verksamheter att välja mellan som bidrar till gemenskap och ökad folkhälsa, motverkar ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Vi erbjuder en meningsfull tillvaro för äldre på boenden i kommunerna genom våra musiker och kulturarrangemang, något som också ger arbetstillfällen och sommarjobb åt ungdomar. Drogfria zoner skapas i våra tonårsgrupper, möten och integration sker i Språkdialogen på biblioteket och psykisk ohälsa motverkas i våra olika självhjälpsgrupper. Och sist men inte minst måste vi nämna de fyra musikhus som studieförbunden driver där olika grupper möts och erbjuder ett kreativt fritids- och kulturliv åt många. Detta är bara några exempel.

Folkbildningen är landets viktigaste kulturaktör. I Karlskoga lockade studieförbundens kulturarrangemang rekordantalet 85 000 deltagare förra året. Det är lika mycket som att hela Nobelhallen skulle ha fyllts 21 gånger om. I Degerfors var det 9 000 deltagare i kulturarrangemang vilket motsvarar att vi fyllt Folkets hus 30 gånger. Men våra arrangemang finns naturligtvis på många olika platser i kommunerna.

Både historiskt och inte minst de senaste åren har mycket av integrationen av nyanlända börjat med språk- och samhällsinriktade kurser hos studieförbunden. Det finns också en ny studie som visar att medverkan i en studiecirkel kan påverka en individs möjlighet att få ett arbete efteråt oavsett cirkelns ämnesområde.

Folkbildningen finansieras huvudsakligen genom bidrag från kommunen, regionen och staten.

Utan lokala samarbeten och kommunalt stöd finns dock en risk att våra verksamheter inte skulle gå att genomföra. Därför värdesätter vi kommunens engagemang och medel till folkbildningen högt.

Vi ser i framtiden många utmaningar där folkbildningen kommer att vara central för att kunna nå exempelvis FN:s globala mål i Agenda 2030. Låt studieförbunden fortsätta att utveckla verksamheter med stöd av kommunerna. Vi är en kraft att räkna med.

Annelie Jansson, Arbetarnas bildningsförbund ABF

Andreas Wistrand, Studieförbundet Bilda

Silvia Oria Cebrian & Annika Ivehult, Folkuniversitetet

Rosemarie Johansson, Studieförbundet NBV

Torbjörn Brännlund, Kulturens Bildningsförbund

Anna Örenius, Medborgarskolan

Liv Nordberg & Linda Nordin Johansson, Sensus studieförbund

Jonas Ljungkvist, Studieförbundet Vuxenskolan

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.