Argumentet håller inte

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Roger Gleisner
Degerfors underskott på dryga 40 miljoner kronor har – naturligtvis – rört upp starka känslor. Anklagelser haglar och olika beräkningsmodeller presenteras.

Jag ska inte recensera Vänsterpartiets åtta år vid makten i Degerfors, men ett av Alliansens argument måste jag få protestera mot.

Att påstå att den dåvarande majoriteten ”dolt” saker i sina budgetar är befängt.

Jag satt på de flesta budgetfullmäktigsammanträden under de två mandatperioder Vänsterpartiet styrde, och som jag kommer ihåg följde de i stort sett samma mönster:

Revisorerna förkunnade att vissa nämnder – framför allt socialnämnden – inte höll sin budget och att det behövdes striktare hushållning.

Ingvar Eriksson (V) suckade att ”revisorerna använder kalkerpapper” på årsredovisningarna.

Peter Pedersen äntrade talarstolen och försökte förklara. Han gjorde absolut ingen hemlighet av att AFA-försäkringspengarna räddade balansräkningen något år. Eller att det statliga bidraget till flyktingmottagandet räddade den några år senare. Att intrångsersättningen för Lidetorpsmon var välkomna pengar.

Jag kan inte säga att jag uppfattade några som helst försök att mörka.

Varken Anna Nordquist eller Johanna Svärd (S) satt i fullmäktige de två mandatperioderna. Men det gjorde både Lars-G Hedenquist (L) och Birgitta Höijer (C). Muris Beslagic (S) satt i fullmäktige den sista mandatperioden som Vänsterpartiet styrde.

Och jag tänker att någon form av politiskt intresse måste väl de nya kommunalråden ha haft även före valet 2018? Eller i alla fall ha läst lokaltidningen? Eller ha pratat med sina företrädare när de axlade rollen som ansvariga för Degerfors kommun?

I en insändare argumenterar alliansen också för att vänsterpartiet inte sparat statsbidrag för ”framtida bruk”. Vilket de faktiskt i någon mån har gjort.

Det får mig att fundera på vad det nuvarande styret ska göra med de välfärdspengar som regeringen aviserat – ska de användas för att täcka driftskostnader eller ej? Om Alliansen ska följa sitt eget resonemang borde de vara väldigt försiktiga med att använda de pengarna eftersom vi ju i dagsläget inte vet om det kommer några nya senare…

Alliansen pratar också mycket om att ”anpassa kostymen” till rådande ekonomiska läge. Samtidigt som man kommer att öka på låneskulden med drygt 100 miljoner kronor varav ungefär 45 miljoner ska gå till den nya idrottshallen och undervisningsbassängen.

Jag tycker att det är livsviktigt att barn rör på sig och kan simma. Men jag kan ändå inte tycka annat än att det blir väldigt mycket tala med kluven tunga om man anklagar andra för att ha spenderat pengar man borde ha sparat samtidigt som man själv lånar upp en väldig massa pengar man inte har.

Catarina Lindström

Detta är en ledarartikel som uttrycker KT-Kurirens politiska linje.