Vården måste vara lika

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Roger Gleisner
Under det senaste året är vi många som har undrat hur det kan vara så svårt – för att inte säga omöjligt – att åter öppna förlossningsavdelning på Karlskoga lasarett. Argumenten har ändrats med tiden, men på sistone har det mest handlat om patientsäkerhet.

Vi har varit på besök i Region Jönköpings län. Där gör de en helt annan bedömning av vad patientsäker förlossningsvård innebär än i Region Örebro län. Trots att det bara skiljer 30 mil så ser verkligheterna olika ut. Väldigt olika.

Vården är inte jämlik.

Och detta är inte det enda exemplet.

När det gäller sömnapnéer gäller olika regler för olika regioner. Ett specifikt antal andningsuppehåll resulterar i en region i att du får en bettskena – i en annan region får du betala i runda slängar 10.000 kronor ur egen ficka.

Samma sak gäller åderbråck: alla är överens om att lätta besvär får man betala själv medan man får hjälp med missfärgningar och bensår. När det gäller patienterna däremellan så skiljer sig bedömningarna åt – för en behandling som kostar upp emot 25.000 kronor.

Om du har svårt att bli gravid så gäller det också att bo i ”rätt” region. Det skiljer både i hur gammal kvinnan får vara när hon får hjälp och hur många försök regionen betalar.

Uppenbarligen gäller det också för förlossningsvården. Det som är en helt normal, fullt fungerande vård i Jönköpings län är patientosäker i Region Örebro län.

Det är naturligtvis helt orimligt.

Jag är mycket för det kommunala självstyret och är övertygad om att lösningar som ligger nära verkligheten ofta fungerar mycket bättre än en skrivbordskonstruktion från något centralt placerat kansli.

Men det är inte samma sak som att varje kommun och landsting själva ska kunna bestämma vilken verksamhet de ska bedriva och vilka avgifter de ska ta för olika vård.

Jag är medveten om att livet inte är rättvist och att det aldrig kommer att uppnå millimeterrättvisa i detta avlånga land. Men vissa fundamentala saker borde det ändå finnas gemensamma regler för, och jag kan tycka att förlossningsvården borde vara ett exempel på detta.

Hur bedömningen kan skilja så mycket på bara 30 mil är för mig svårbegripligt.

För att inte saga obegripligt.

Landet lagom är deifinitivt inte jämlikt.

Catarina Lindström

Detta är en ledarartikel som uttrycker KT-Kurirens politiska linje.