Förnuftet segrade

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Roger Gleisner
Sveriges lagstiftning tillåter fri abort. Det betyder att om du arbetar som barnmorska är det en del av din arbetsbeskrivning att medverka vid abort.

Detta slås nu fast av Europadomstolen som inte tar upp fallen med de två barnmorskor som nekats anställning eftersom de vägrat medverka till aborter. Målet har varit att tvinga fram en samvetsklausul som skulle ge vårdpersonal rätt att vägra att utföra en abort. Ekot har avslöjat hur barnmorskornas rättsfall också varit en del av en internationell kampanj för att påverka den europeiska abortlagstiftningen.

Jag har skrivit om detta flera gånger och har hela tiden hävdat att det borde vara en självklarhet. ”Undervisar jag i religion måste jag lära eleverna om alla religioner – inte bara i kristendom för att jag är kristen. Arbetar jag som läkare på en akutmottagning kan jag inte neka patienter en blodtransfusion för att min tro förbjuder mig att ta emot någon annans blod. Arbetar jag som kock kan jag inte vägra att tillaga kött eftersom jag är vegetarian”, konstaterade jag för flera år sedan.

Men detta var inte självklart alls för de barnmorskor som på grund av sin kristna tro inte kan tänka sig att utföra aborter. När de nekades arbete – just med hänvisning till att man ska sköta sitt jobb – anmälde de ärendet till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

DO konstaterade att detta inte var diskriminering, utan att en kvinnas rätt till fri abort går före religionsfriheten i detta fall.

Men de gav sig inte. I stället stämde de landstinget eftersom det ”brutit mot deras rätt till samvetsfrihet”. Tingsrätten gav inget gehör och ärendena drevs vidare till Europadomstolen.

Som alltså inte tar upp fallen över huvud taget.

Europadomstolen konstaterar att fallen är uppenbart ogrundade och avvisar barnmorskornas klagomål om diskriminering helt.

Barnmorskorna är inte diskriminerade eller orättvist behandlade på något sätt eller vis. De ska skaffa sig ett jobb de kan sköta utan att andra kvinnor ska behöva betala priset för deras privata tro.

Det är skönt när förnuftet segrar.

Catarina Lindström

Detta är en ledarartikel som uttrycker KT-Kurirens politiska linje.