Det är inte ansvarsfullt

Insändare
PUBLICERAD:
Insändardebatten om hyrorna går vidare.
Foto: Jessica Gow / TT
Svar till Marianne Svensson "Om ingen har råd att bo i lägenheterna".

Jag kritiserade ett inlägg av ordförande för socialdemokratiska föreningen i Karlskoga, och fick svar från ordförande för Hyresgästföreningen.

Marianne Svensson slåss för hyresgästerna och det tycker jag är bra. Jag har själv under min tid som ledamot i Karlskogahems styrelse lagt vikt vid att verksamheten ska bedrivas med god kvalitet till lägsta möjliga kostnad så att hyrorna kan hållas nere. Jag har också av samma skäl krävt att hela kommunen skulle vara med och dela på kostnaderna för tomma lägenheter och rivningar och försvarat bolaget mot att dess upplåning utnyttjats för kostsamma ränteaffärer.

Tidigare insändare i ämnet:

Men den som sitter i kommunens och/eller bolagets styrelse, som Nina Höijer gjort, har ansvar för kommunens hela ekonomi, inklusive finansiering av skola, vård och omsorg. Den är också skyldig att se till att lagar och regler följs, däribland den lag som förbjuder en kommun att otillbörligt gynna sitt eget bostadsbolag.

Karlskoga kommun kräver sedan flera år att Karlskogahem ska ge 3 procents avkastning på totalt kapital. Det är detta krav, inte utdelningen, som direkt påverkar hyrorna. Denna intjäning ska sedan användas för att betala kapitalkostnaderna, både för den finansiering som görs med lån och den som kommunen och ytterst skattebetalarna bidragit med.

Genom sitt krav på utdelning bestämmer kommunen hur dess del av avkastningen ska fördelas mellan nya satsningar i bolaget och till behov inom vård, skola och omsorg. Det jag pekade på i mitt svar till Nina Höijer var att den utdelning som nu är aktuell är så låg att den innebär en real värdeöverföring i andra riktningen, från kommunen till bolagen, eftersom den inte kompenserar för inflationen. Det är svårt att tänka sig att privata fastighetsförvaltare kan hitta finansiärer som är beredda att ställa upp med riskutsatt finansiering på sådana villkor. Ändå har S-föreningen uttalat sig för noll i utdelning. Det är inte ansvarsfullt.

Lars Hultkrantz (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.