Sätt stigande pris på koldioxid

Publicerad:
Insändarskribenten vill ha stigande pris på alla koldioxidutsläpp. Foto: Staffan Sommelius

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nyligen ville bland andra företrädare för mjölkbönder och spannmålsodlare i en debattartikel låta påskina att det svenska jordbruket i stort sett redan var klimatneutralt.

Det här är ett tydligt exempel på hur diskussioner om vem som ska anses vara ”skyldig” till vissa utsläpp blir till hinder för åtgärder som verkligen hjälper. Ett annat exempel är hur utsläpp från utrikes flygresor trollas bort från den svenska statistiken.

Men atmosfären bryr sig inte om varifrån koldioxiden kommer. Det är bättre att sätta ett stigande pris på alla koldioxidutsläpp, utan undantag. Klimatsvaret driver ett sådant förslag, där vi i Sverige föreslår en stigande koldioxidavgift på alla fordonsbränslen, kopplad till ett omställningsbidrag till privatpersoner. Eftersom bränslepriserna kommer att stiga och stiga, kommer transportsektorn effektiviseras, till exempel genom samåkning, och bränslesnåla och utsläppsfria fordon gynnas. Alla intäkter från avgiften delas ut direkt till medborgarna för att underlätta omställningen.

Ett sådant system är rättvist, eftersom de som förorenar får betala, och transparent, eftersom det inte finns någon ”bokföring” att trixa med. Det går lätt att se hur mycket bränsleproducenter och -importörer levererar och därför vilken avgift de ska betala. Det kan också införas snabbt.

Henrik Petrén

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareKT-insändareKuriren-insändare

Läs vidare