Man kunde önska sig en sakligare diskussion

Insändare
PUBLICERAD:
Skulle det inte vara bra om kommuninnevånarna fick veta hur mycket kommunen kommer att betala för att få till ett boende på Centrumstråket? Det undrar insändarskribenten.
Foto: Roger Gleisner
Svar på Tony Rings insändare den 8 juni. Slutreplik.

Det är ytterst tveksamt att byggande av ett vårdboende skall subventionera byggande av lyxlägenheter på Centrumstråket. Det är det mina insändare handlar om.

På grund av detta har jag blivit anklagad för

•att misstänkliggöra ansvarig tjänsteman

•att jag i största allmänhet är emot utveckling

•att jag medvetet far med osanning

•att jag ger tramset nya dimensioner samt

•att jag är en bakåtsträvare

Har man en annan uppfattning än Kommunstyrelsens ordförande får man ta emot en del.

Det intressanta att få veta och som borde ha diskuterats på Kommunfullmäktiges sammanträde är, hur mycket kommer man att betala för att få bostadsrätterna byggda? I tjänsteskrivelsen står det att det kostar mer än att bygga vårdboende med egen upphandling. Peab säger klart att det är vårdboendet, som ger det överskott man behöver ha.

I min insändare skrev jag att om Peab drar sig ur att bygga bostadsrätterna och för det betalar 50 millioner i vite, kommer Peab ändå att göra en bra affär på att hyra ut vårdboendet i 25 år.

Skulle det inte vara bra om kommuninnevånarna fick veta hur mycket kommunen kommer att betala för att få till ett boende på Centrumstråket? Om man nu måste syssla med tveksamma affärer tycker jag i det här fallet att man skulle ha gått ut med en anbudsförfrågan för byggena. Där kunde man angett att det funnits möjlighet att få kompensation från vårdboendet för att bygga bostadsrätter. Det hade säkert intresserat många entreprenörer och då kanske sparat en del millioner för kommunen.

Har hört att ärendet även intresserar Konkurrensverket, som har för avsikt att höra av sig till kommunen för att hämta in mer information och därefter fatta ett prioriteringsbeslut om de skall driva frågan vidare eller inte. Den här frågan kan komma att ta tid! Vore det inte bättre att byggena fick ske på egna meriter?

Rolf Lindberg (s)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.