Hoppa till huvudinnehållet

Dags för handling

Publicerad:
Demonstration mot nedläggningen av förlossningsavdelningen i Karlskoga
Demonstration mot nedläggningen av förlossningsavdelningen i Karlskoga Foto: Anna-Stina Tallmyren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu är det snart ett år sedan torget i Karlskoga fylldes med demonstranter, för Karlskoga lasaretts överlevnad och för att förlossningen skulle öppna igen.

Talet som hölls för Kristdemokraternas räkning avslutades ”Nu är kartläggningen om förlossningsvården i Karlskoga klar och det är dags att gå från ord till handling. Har ni mötts av 4000 demonstranter när förlossningen stängde, så har ni bara sett början”. Trots löften från regionpolitiker så har förlossningen ännu inte öppnat. Då det är ”patientosäkert”…

I en insändare den 19 maj skriver Karin Sundin att Karlskoga och en öppning av förlossningen får vänta, på grund av den rådande pandemin. Hade Karin med fler regionpolitiker tagit till sig av den första opartiska utredningen som genomfördes, hade förlossningen i Karlskoga kanske redan varit öppen. Men man valde att lyssna på tjänstemännen inne i Örebro och genomförde en ny partisk utredning där läkare från USÖ fick vara med och uttala sig. Vilket resulterat i att vi fortfarande inte har förlossningsvård i Karlskoga.

Kristdemokraterna i Karlskoga har nu tröttnat på den interna diskussion och debatt som förts. Kristdemokraterna har gemensamt tagit beslut om att det SKA finnas två förlossningsavdelningar i regionen, ändå kommer enbart nya ursäkter till varför förlossningen inte öppnar i Karlskoga.

Den första kartläggning som kom påvisade flera fördelar med två förlossningskliniker i länet, samt att kostnaderna inte skulle uppgå till mer än vad regionen tjänar på att sälja förlossningsvård till Värmland. Kartläggningen påvisade att behålla och förstärka förlossningsavdelningen på BB i Karlskoga minskar sårbarheten bland annat avseende bemanning då bland annat mer kompetens och lokaler skulle finnas att tillgå. Vidare att detta skulle stärka patientsäkerheten i regionen samt minska oron för gravida kvinnor.

Men då läkare från Örebro inte fått vara med och uttalat sig i den opartiska utredning som genomförts, så gick regionpolitikerna med på att en ny utredning skulle genomföras. I den nya utredningen fick läkare från Örebro vara med och uttrycka sig. Där ändrades förutsättningarna. Nu skulle ett neonatalteam finnas på plats, vilket skulle öka kostnaderna till 22 miljoner istället för 3 miljoner. Det som bör beaktas i detta är att om det händer något på USÖ så tillkallas först en barnläkare (ofta en läkare under utbildning, som kommer först), därefter tillkallas bakjour om den första läkaren behöver assistans, därefter kontaktas neonatalläkare som har sovande jour i hemmet. Så regionens argumentation om att det inte finns tid att skjutsa in ett sjukt barn från Karlskoga till Örebro är lite märklig. Det som enligt den första utredningen skulle vara patientsäkervård var nu helt plötsligt patientosäkert.

I januari togs en verksamhetsplan som tydliggör att det inom regionen ska finnas tre akutsjukhus och två förlossningsverksamheter. Men man har inte från regionens sida lyckats öppna förlossningsverksamheten.

I Jönköpings län drivs regionen av bland annat Kristdemokrater, precis som i Örebro län, men det finns tydliga skillnader. I Jönköpings län valde man att lyfta ur förlossningsverksamheten ur länsklinikerna, man bedriver patientsäker förlossningsvård UTAN neonatalvård på lasarettet i Värnamo. Ett förslag är att våra regionpolitiker slår en signal och frågar sina partikamrater hur man lyckats i Värnamo, vi har ju ändå gemensamt inom partiet tagit ett beslut på att förlossningen ska vara öppen i Karlskoga.

Sen till alla blivande mammor, även om ni idag inte kan föda era barn i Karlskoga så finns det möjlighet till att få ligga kvar några dagar efter förlossningen på avdelning Q i Karlskoga. Där finns familjerum, personal som kan hjälpa till med amning och ge stöd.

Vi Kristdemokrater i Karlskoga har väntat länge nog på att våra regionpolitiker ska göra de dom lovat, det är dags att gå från ord till handling!

Kristdemokraternas styrelse i Karlskoga: partiföreträdare: Anna Blomquist, ordförande: Ann-Catrin Örtquist, ledamot: Katarina Herlitz, Stefan Herlitz, Ledamot: Thorbjörn Svensson, Ola Seiver, Emily Lundberg, Sten Jonson, Robin Österström

Kristina Borén, ledamot i regionfullmäktige

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareKT-insändareKuriren-insändare