Förstör inte fisket

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribent är orolig för fisket om det ska muddras för båtplatser.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Angående anmälan om muddring av båtplatser vid Hultet i Degerfors.

Det har gjorts en anmälan till länsstyrelsen gällande muddring av båtplatser vid Hultet i Degerfors kommun, på cirka 450 kvadratmeter. Syftet är att anlägga en båtmarina för vissa fastigheter.

Det vore det mest effektiva sättet att utrota en av de få yngelplatser som finns i Letälven. Degerfors kommun ska yttra sig i ärendet senast 2020-07-01.

En fråga: Har kommunen kontaktat Möckelns Fiskevårdsområdesförening i ärendet? Andra kommuner i landet försöker förhindra sådan förstörelse av yngelplatser och på många håll försöker man även att restaurera för att få behålla de naturliga yngelplatserna.

Återstår att se om det finns något miljötänk i Degerfors för ett framtida hållbart sportfiske.

Röst från medlem i fiskeföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.