Hoppa till huvudinnehållet

Kommunal lönerevision

Publicerad:
Insändarskribent med synpunkter på lönesättningen i Degerfors kommun.
Insändarskribent med synpunkter på lönesättningen i Degerfors kommun. Foto: Henrik Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Lönenivåerna för chefstjänstemän och kommunalråd sätts tydligen efter regler utan koppling till prestation och duglighet.

Kommundirektörens lönenivå sattes med utgångspunkt från andra kommundirektörers lönenivå. Inte utifrån meriter som kan komma kommuninnevånarna och kommunen tillgodo. Nu stampar man vidare i samma ullstrumpor och sätter kommunalrådens löner i förhållande till kommundirektörens lönenivå. Inte heller här kopplar man samman duglighet med lönenivå. En heltidstjänst som kommunalråd i Degerfors kommun kommer, om förslaget går igenom, att få en månadslön på nästan 70 000kr.

Ett enormt underskott för verksamhetsåret 2019 och framtida budgetar i balans med hjälp av mer eller mindre underliga beslut.

Omorganisationer och personal som inte längre har sina anställningar kvar inom socialförvaltningen.

Stora ofinansierade satsningar på bollhall, simbassäng m.m.

Antalet kommuninnevånare som flyr Degerfors ökar i antal.

Ett öde torg med en centrumhandel som får allt svårare att få lönsamhet i sina verksamheter.

Den kommunala verksamheten blir allt mer sluten när media och kommuninnevånarna stängs ute från insyn i kommunala dokument och verksamhet.

Detta är några resultat av kommunledningens beslut som jag har svårt att se som meriter i en normal löneförhandling men som tydligen är gångbara i en kommunal löneförhandling för chefer och kommunalråd. En löneförhöjning på 27 % på en redan hygglig lön måste betraktas som rena fantasier med tanke på kommunens ekonomiska situation och hittills Uppnådda resultat.

I stället för att ödsla mötestid på fantasifulla löneökningar borde kommunalråd och ledande tjänstemän ägna sin tid åt ärenden som leder kommunen framåt I den takt som ekonomin tillåter.

Om detta lyckas kanske det så småningom kommer att finnas utrymme i budgeten för lönerevisioner.

Bernt E Fägerås

Degerfors

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareKT-insändareKuriren-insändare