Lever inte som de lär

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Roger Gleisner
Just nu verkar våra politiker i Karlskoga och Degerfors ha problem med att leva som man lär.

Karlskoga kommun som ska vara den ”kloka, välkomnande och innovativa staden” vägrar att ens diskutera med Lidl om vem som ska ta kostnaden för att frakta bort miljöfarliga rivningsmassor på marken där Lidl byggt en ny affär..

I Degerfors verkar det nya kommunalrådet göra allt för att försvåra både för allmänhet, fritidspolitiker och media att få insyn i den kommunala beslutsgången – trots att kommunen ska vara ”lättbodd” och ”transparent”.

Jag har så svårt att förstå hur de tänker.

Karlskoga kommun ligger som bekant i tvist om vems ansvar det är att ta hand om de rivningsmassor och det miljöfarliga avfall som upptäcktes bara några decimeter under markytan när Lidl startade bygget.

Enligt uppgift kostade det Lidl lite drygt fem miljoner kronor extra att ta hand om detta. En kostnad de anser att Karlskoga kommun ska stå för. Karlskoga kommun säger nej.

Enligt Lidl vill Karlskoga inte ens prata med dem. Kommunens resonemang är ”Vi kan möta er enbart om ni drar tillbaka ert pengakrav”. Snacka om välkomnande…

Jag har tidigare sagt att jag tycker att Karlskoga kommuns agerande är dumsnålt, och det håller jag fast vid.

Lidl tog ansvar för det som låg nedgrävt och öppnade affären trots allt. Men vad gör Peab om de hittar miljöfarliga rivningsmassor när de ska börja bygga lägenheter och äldreboende? När de ser hur Lidl behandlas kanske byggföretaget inte är så piggt på att ta extra kostnader utan garantier – något som skulle försena byggena rejält.

I Degerfors blir det allt svårare för media att få ut handlingar. De läggs inte ut alls på hemsidan – eller läggs ut väldigt sent. Handlingar från arbetsutskott läggs inte ut eftersom de menar att handlingarna inte är expedierade.

Även för fritidspolitikerna har det stramats upp - endast den som sitter med i beredande organ eller nämnd ska få handlingarna.

I vissa fall har vi till och med nekats att få ut handlingar över huvud taget. Men hur tänker de ansvariga när de inte gör det så enkelt som möjligt för alla Degerforsare att få veta vad som är på gång?

Oavsett om detta är juridiskt korrekt eller inte så gör förfaringssättet det svårare för allassss i Degerfors att få insyn och kunna påverka vad som händer i kommunen.

Så mycket för lättboddhet och transparens…

Och jag kan inte låta bli att undra varför det verkar vara så hopplöst svårt att leva som man lär.

Catarina Lindström

Detta är en ledarartikel som uttrycker KT-Kurirens politiska linje.