Vi respekterar demokratin

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent får svar om kommunal demokrati.
Foto: Henrik Holmberg/TT
Ska vara vänlig och ska besvara din fråga igen Stina Borjo. Det står varken i kommunallagen eller vårt reglemente eller policy att man per automatik ska lämna ut alla handlingar till fritidspolitiker, media och allmänhet.

Men det står i lagen bland annat att det ska vara anslaget på Anslagstavlan för tillkännagivande om sammanträden för nämnder och när ett protokoll är justerat. Det finns på vår hemsida Degerfors kommun.se för information där media och allmänhet kan läsa, de ser det under fliken kommun och politik.

Insändaren som besvaras:

Nämndledamoten får sin kallelse och information nuförtiden genom ”paddan” i appen Ciceron Assistenten, förr fick de ett brev från sin nämndordförande hem i brevlådan.

KS reglemente § 20 Kallelse till sammanträde utfärdas av ordförande eller på dennes uppdrag. Om varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till beslutssammanträden ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande handlingar i enlighet med ordförandens bedömning.

Du orkade inte läsa och tolka lagen, kommunallag (2017:725) 5 kap 15§. Det rör främst KF arbetsordning, men efter att ha rådfrågat jurist på Sveriges kommuner och regioner om detta, kan det också anses gälla i nämnderna.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det sätt vi nu arbetar på innebär just respekt för den demokrati vi alla säger oss värna om.

Kommunstyrelse ordförande

Carina Sätterman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.