Vi borde jobba tillsammans

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om tryggheten i Karlskoga går vidare.
Foto: Drago Prvulovic / TT
Svar till Christina Gustavsson och Yvonne Nilsson "Ett tryggt Karlskoga!"

Christina Gustavsson och Yvonne Nilsson ger sig in i trygghetsdebatten genom att beklaga sig över vad de upplever som en brist på åtgärder för att uppnå trygghet i Karlskoga.

Samtidigt konstaterar de att det faktiskt görs mycket bra i Karlskoga idag men efterlyser fler förebyggande insatser.

Insändarna som kommenteras:

Utifrån den senaste tidens händelser kan ingen vara nöjd och givetvis borde mer ha gjorts men det jag upplever att gemene man efterlyser här och nu är ett tydligare agerande från polis och socialtjänst.

Det var därför jag tyckte det var viktigt att förklara att lagstiftningen i delar inte är anpassad till dagens situation. Det är inte en ursäkt för att inte göra mer idag men det är en viktig förklaring till varför våra myndigheter agerar som de gör.

Förebyggande arbete bygger på att man håller på under lång tid så det hade varit klädsamt med lite självrannsakan från Gustavsson och Nilsson med tanke på att de fram till slutet på 2018 under många år, i kraft av sina tidigare maktpositioner, borde ha kunnat initiera mycket av det de efterlyser.

Jag är av den uppfattningen att en så viktig fråga som hur vi kommer till rätta med ungdomskriminalitet och trygghet i vårt Karlskoga inte lämpar sig för politisk pajkastning varför jag innerligt hoppas att vi framöver tillsammans över partigränserna ska kunna arbeta mot det som vi alla vill ha – ett tryggt Karlskoga!

Tony Ring (M), Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.