Ta tillvara potentialen

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill bevara grönområdena mellan badplatserna i Sandviken.
Foto: Helena Lundberg
Låt grönytorna mellan baden i Sandviken vara ett område för rekreation, såsom det är i dag, för jogging, löpning, promenader med eller utan hund, med mera.

Låt det vara ett område där man kan gå med barnvagnar, rullstolar/rullator och där också små barn kan cykla utan att trängas med bilar.

Låt det fortsatt vara ett område där skolor, föreningar och andra har sina aktiviteter i naturen.

Låt det vara ett område där alla Karlskogas invånare kan få njuta av naturen vid sjön!

Förstör inte området där med bebyggelse. Förstör inte glädjen för alla som bor i Sandviken, Brickegården, hela östra stadsdelen och för övriga Karlskogabor, som trivs att vistas där.

Vi läser att området är eftersatt av olika anledningar - det i sig är ett svagt skäl till att expolatera området med bostadsbebyggelse!

Vi läser att man tidigare konstaterar att marken i sig inte är direkt lämpad för att bygga bostäder - vad är det underliggande skälet till att nu ändå förbise detta?

Vi läser om invånarantalet i framtidsstrategier, men vi minns också alltför väl hur det lät då bl.a Centrumleden byggdes. Vad finns det för säkerställt underlag som säger att dagens planering är mer träffsäker än tidigare? Vad har man dragit för lärdom av tidigare felaktiga prognoser?

Kommunens samhällsplanerare har själva konstaterat att detta är det sista området som går att bebygga men vilka slutsatser drar man och hur ser en konsekvensanalys ut? Området har potential men kommunen har under årens lopp underlåtit att tillvara ta detta. Att exploatera marken för bostäder känns som ett desperat sätt att försvara att området försummats av kommunen.

Ta tillvara potentialen och investera i områdets grönytor, gång och cykelvägar men exploatera det ej med bostäder!

Ta bort de stora rishögarna efter Sommarvägen. Ta bort alla ruttna nerfallna träd ute på Sandtorpsudden. Ta bort sly och vårda de gräsplaner som fanns tidigare, så de som vill ägna sig åt bollsport mm kan hålla till där.

Ordna ställplatser för husbilar och husvagnar. Mängder av husbilar och husvagnar stannar på parkeringarna där för övernattning. Kanske finns intresse att väcka liv i campingen. I många år har kommunen enögt förlitat sig till Lunedet. Det stora antalet besökare i Sandviken visar att efterfrågan finns på fler platser.

Låt det sista området vid sjön få bli obebyggt! Naturområdet blir annars, fördärvat för all framtid!

Boende i östra stadsdelen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.