Polarna Karlskoga: Åtgärdsförslag för att göra Karlskoga tryggare

Insändare
PUBLICERAD:
"Jag är övertygad om att det här förslaget kommer att bidra till ett tryggt och attraktivt Karlskoga. En satsning som kommer betala sig", skriver insändarskribenten.
Foto: Shutterstock
Stiftelsen Let´s Make Love Great Again vill tillsammans med kommunen och några av dess olika instanser skapa Polarna Karlskoga.

Detta vill vi göra tillsammans för att förebygga och främja för trygghet.

Fältarbetet skall rikta in sig på barn och unga mellan 12-20 år och deras föräldrar. Vi skall jobba med uppsökande, förebyggande samt stödjande arbete både på vardagar och helger.

Fältarbetet ska bedrivas inom Karlskoga kommun på gator, torg, bostadsområden, badplatser, fritidsgårdar och centrumanläggningar, samt övriga områden där barn och unga rör sig.

Teamet skall bestå av sex stycken ungdomssamordnare med bland annat socionombakgrund eller motsvarande utbildning, alternativt erfarenhet av liknande arbete.

En av dessa sex skall även ha riktigt goda kunskaper om webb och kommunikation för att kunna vara behjälplig med frågor kring chattar och ofredanden. Personen ska även vara en resurs till skolor, ungdomar och föräldrar som efterfrågar hjälp med nätbaserade frågor samt snabbt finnas behjälplig när det dyker upp problem under skoltid då lärarna behöver hjälp.

Ungdomssamordnarna gör också besök på skolor och finns till hands när det dyker upp problem. De kan vara en resurs i olika angelägenheter.

Utöver detta så tillsätts en grupp på ca 20 personer, Polare, som är i åldern 16-20 år. Dessa rekryteras från skolor och varje skola har sina Polare, som i sin tur jobbar ihop med ungdomssamordnarna.

Ungdomssamordnarna (teamet) är anställda på heltid med varierande schema medan Polarna bara jobbar och finns tillhands när det är kvällar och helger. De uppbär överenskommet arvode vid varje skift.

Meningen här är att få tag på ungdomar som andra ungdomar ser upp till. Det skall vara rätt könssammansättning samt olika etniska ursprung. De bildar en grupp som de unga ser upp till och lyssnar på. Det blir en naturligt återväxt varje termin eller år då vissa Polare slutar och nya tillkommer.

Med ungdomssamordnare i skolan och på fältet tillsammans med Polarna ökar tillhörigheten och inkluderingen. Det bygger säkrare miljö i både skola och ute i kommunen. Det gör att det går att lokalisera vilka barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap redan i tidigt skede. Polarna kan bli en trygghet för dessa om de plockas upp i god tid.

Allt detta gör att risken för skadegörelse, misshandel och rån med mera minskar avsevärt. Barnen och ungdomarna skall inte ges tillfälle att hålla på med sådant. Teamet och Polarna gör ett grymt viktigt förebyggande arbete. Kostnaderna för kommunen och samhället minskar drastiskt.

Polarna kan även hålla föreläsningar/workshops med föräldrar och elever. Exempelvis trygghetsveckor där det diskuteras och jobbas med ”näthat” ”sexuella ofredanden” eller exempelvis hur du är en ”schysst kompis” i allmänhet. Rättigheter och skyldigheter för den enskilda individen.

Syftet med det sociala fältarbetet är att tidigt nå ut till barn och ungdomar och deras familjer. Målet är att förebygga risken för alkohol- och drogmissbruk och annat riskbeteende hos unga. Lika viktigt är att främja en trygg och meningsfull uppväxt för barn och unga i Karlskoga kommun, och att sprida ett hälsofrämjande perspektiv.

Trygghet på helger, kvällar och nätter

Polarna Karlskoga blir en del av det sociala fältarbetet. Här arbetsleder ungdomssamordnarna en grupp ungdomar mellan 16 och 20 år på fältet.

Polarna Karlskoga är framför allt ute på helgkvällar och nätter, ungdomshelger och stora ungdomsevent.

Bred samverkan för trygghet

Ungdomsteamet samarbetar med många olika barn- och ungdomsverksamheter. Viktiga aktörer i samarbetet är bland annat skola, socialtjänst, polis, räddningstjänsten, nattvandrare och idrotts/musikföreningar.

Ungdoms-samordnarna tillsammans med Polarna och övriga aktörer skapar ett tryggt och säkert Karlskoga.

Polarna skall kunna nås på jourtelefon alla kvällar som de jobbar. Teamet skall kunna nås 24/7 via jourtelefon.

Vad krävs för att bli en Polare?

Är du en blivande polare?

För att kunna bli Polare 2021-2023 är du boende i Karlskoga-Degerfors och född 2003 eller 2004, samt att du:

· Vill vara en förebild för ungdomar.

· Är beredd att verka mot ungdomars alkohol- och droganvändande.

· Är beredd att jobba i grupp, under ledning av vuxna under helgkvällar.

· Är rök-, snus- och drogfri och beredd att avstå alkohol innan 18-årsdagen.

Vad får du som polare?

· Utbildning som förbereder dig för uppdraget.

· Möjlighet att utvecklas och få arbetslivserfarenhet.

· Göra en god insats för ungdomar i Karlskoga.

· Ekonomisk ersättning.

Vad händer efter ansökan?

Alla som ansökt till polare kommer efter det att ansökningstiden har gått ut att få en kallelse till ett informationsmöte om polaruppdraget.

Om du blir uttagen för uppdraget som polare i Polarna Karlskoga kommer du att behöva beställa och visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Du kan läsa mer om det på polisens webb.

Sen finns det ju tusen saker kring detta att jobba med. Låt mig få ta närmare detaljer längre fram.

All utbildning kommer att ske från redan existerande polargrupper. Vi behöver genomföra detta under en 3-års period för att kunna studera utfall och för att det skall vara värt att lägga ner krut på.

Jag beräknar att detta kommer att kosta ca 6,8 miljoner per år.

Förslag till finansiering

Kommunen 2,5 miljoner per år i tre år.

Näringslivet 1,8 miljoner per år i tre år.

Bidragsansökan 2,5 miljoner per år i tre år.

Totalt 6,8 miljoner per år i tre år.

Låt oss försöka sy ihop detta som ett paket där vi kan hitta lösningar på de problem som ligger på bordet i dagsläget.

Jag har i detta förslag tittat på en hel del kommuner från bland annat Skåne och Södermanland hur de jobbar och har ingångar för att kunna göra detta funktionellt även här i Karlskoga.

Budget

6 årsanställda i Teamet 4.000.000

Polarna 1.000.000

Telefonkostnader 100.000

Lokalhyra 300.000

Billeasing 2 stycken 150.000

Drivmedel 50.000

Datorer mm 75.000

Försäkringar 75.000

Övriga kostnader 250.000

*Utbildningsveckor 2 st/år 700.000

Totalt 6.700.000

Tillägg*

Utbildningsveckorna sker en gång per termin för elever, lärare och föräldrar. Det sker till ”samtliga” grundskoleelever och inom ämnena näthat, relationer, alkohol och droger, kriminalitet, våld, psykisk ohälsa samt porr. Uppföljning sker kontinuerlig efter varje utbildningsvecka.

Jag är övertygad om att det här förslaget kommer att bidra till ett tryggt och attraktivt Karlskoga. En satsning som kommer betala sig.

Niclas Lagerstam

Stiftelsen Let´s Make Love Great Again

Läs också:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.