Avgift och utdelning löser problemet

Publicerad:
Insändarskribenten menar att bränslebyte inte räcker för att rädda miljön.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Reduktionsplikten har förlängts fram till 2030. Avsikten med reduktionsplikten, som också kallas bränslebytet, är att bränslebolagen ska blanda in en ökande andel biobränslen i bensin och diesel för att minska de fossila koldioxidutsläppen från biltrafiken. På så sätt vill man nå målet om 70% minskning av fossila koldioxidutsläpp i trafiken till år 2030 (jämfört med 2010.

Det är väl bra?

Nja, man har ju bara räknat de fossila koldioxidutsläppen. Men biobränslena man blandar in släpper ju ut lika mycket koldioxid, som förorenar vår atmosfär. Den koldioxiden bryr man sig inte om att räkna.

Hur kan det komma sig?

Jo, man hoppas att skog och växter så småningom ska ta upp den koldioxiden, när de växer. Tyvärr kan det ta uppåt 100 år innan skogen vuxit tillräckligt för att ta upp all den koldioxid, som släppts ut av bilarnas biobränslen. Och den tiden har vi inte på oss. Vi måste minska alla utsläpp nu.

Reduktionsplikten är ett feltänk, som inte kommer att minska koldioxiden från biltrafiken över huvud taget. Men finns det då ingen lösning på problemet?

Jo, den lösningen heter Avgift och Utdelning. En enkel och rättvis metod, som effektivt minskar alla koldioxidutsläpp från biltrafiken i Sverige. Och kan införas i hela EU.

Lägg en stadigt stigande avgift på alla klimatskadliga, koldioxidutsläppande bränslen, tills de blir så dyra, att de blir ointressanta.

Men det går ju inte. Det kommer bilägarna inte att gå med på.

Jo, om alla medborgare får ett omställningsbidrag varje månad, som bekostas av avgiften på bränslena. De flesta kommer att få mer i omställningsbidrag än de betalar i höjda bränslepriser. Majoriteten av befolkningen kommer att tjäna ekonomiskt på förslaget.

Så kan bilkörningen och utsläppen minska i snabb takt, så vi kan nå de klimatmål, som behövs för att hindra en katastrofal utveckling av klimatet.

Matts Hjertqvist Klimatsvaret – CCL Sverige

Artikeltaggar

ÅsikterInsändare

Läs vidare