Sverige står utanför

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna vill ha en kärnvapenfri värld - bilden är från bomben över Nagasaki.
I 75 år har vi levt under kärnvapenhotet, och i 75 år har människor världen över kämpat för att frias från detta hot, genom total eliminering av kärnvapen.

I dag, den 26 september, på FN:s internationella dag för avskaffandet av kärnvapnen, kan vi dock konstatera att kärnvapenstaterna inte visar några tecken på att verka för en värld utan kärnvapen. Under 2019 spenderade de nästan 720 miljarder kronor på att upprusta och underhålla sina vapen. Pressen på nedrustning måste öka.

2017 öppnade FN:s konvention om förbud mot kärnvapen för stater att ansluta sig. Förbudets syfte är att stärka normen mot kärnvapen utifrån humanitär rätt och med hänsyn till kärnvapnens katastrofala konsekvenser för människor, miljö och klimat. Till dags dato har 84 länder signerat och 45 länder ratificerat avtalet, däribland Irland, Nya Zeeland, Österrike, Mexiko och Sydafrika. Efter att avtalet når 50 ratifikationer träder det i kraft, vilket innebär att kärnvapen precis som övriga massförstörelsevapen kommer att vara förbjudna. Detta kommer att ske i närtid.

Men Sverige har hittills valt att stå utanför. Detta är första gången som Sverige inte går med i ett nedrustningsavtal och innebär en helomvändning i traditionell svensk nedrustningspolitik. Den starka röst för en kärnvapenfri värld som Sverige tidigare utgjorde tystnar alltmer.

Tvärtemot den svenska regeringens egendomliga beslut har det svenska folket gjort sin vilja tydlig. Opinionsundersökningar har flera år i rad visat att cirka 80% av befolkningen vill att Sverige ska gå med i kärnvapenförbudet, oavsett partitillhörighet.

I flera av de länder som står utanför avtalet har invånare och städer genom ICAN:s (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) stadsupprop höjt sina röster för att deras regeringar ska ansluta sig till konventionen. Stadsuppropet kräver inga kommunala resurser eller lokal implementering, utan är ett sätt för städer, som ofta är mål för kärnvapenattacker, att ta avstånd från kärnvapen och stå upp för sina invånares säkerhet. Den 20 augusti beslutade Göteborg som första svenska stad att ansluta sig, precis som hundratals städer runtom i världen redan gjort, däribland Washington DC, Paris, Hiroshima, Nagasaki och Oslo. Vi uppmanar nu dig att engagera dig för att din ort ska göra detsamma och visa regeringen det folkliga stödet för att Sverige ska ta ställning mot kärnvapen och ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Åsa Lindström, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.