Nej, vi sitter inte med stearinljus

Familj
PUBLICERAD:
Foto: Anna-Stina Tallmyren

”Vad ska in? Sol och vind. Vad ska väck? Barsebäck”. Så skanderade hundratals demonstranter när diskussionen om kärnkraftens vara eller icke vara gick hög i slutet på 70-talet. I dag ser vi vindkraftverk och solcellsanläggningar runt om i Europa. Vi som trodde på den nya tekniken (fast den var gammal) blev hånade och fick frågan av kärnkraftsförespråkarna och oljeproducenterna om vi ville sitta med stearinljus. I dag kan vi glädja oss åt att också de offentliga organen installerar solceller. Så håller Karlskoga Energi på att investera i fossilfria energikällor genom att bygga en solcellsanläggning på Mosserud. Karlskoga Hem har sedan något år tillbaka solceller på Skrantafallet. Man kan se sådana på fler fastigheter i kommunen.

Även en del villaägare har försett sina hus med solceller. Ibland i kombination med bergvärme. Vår familj installerade paneler för ett par år sedan och börjar få lite insikt i hur det fungerar. För det fungerar. Överskottet av el köper elleverantören och på så sätt får vi en mindre kostnad. Nej, vi sitter inte med stearinljus.

Nu väntar jag på att det ska bli byggnation av klimatpositiva hyresrätter i kommunen. ETC Bygg har via vår grupp för klimatsmarta hus varit här och tittat på lämpliga tomter. Sedan ett år pågår byggnation av två sådana hus i Västerås. Trähus för blandat boende med solcellsuppvärmning, tillvaratagande av de boendes egen värme med mera. Husen är kraftigt isolerade med miljövänlig isolering. Mer positiva uppgifter kan sägas om dessa hus. Ska bli mycket intressant att få se dem färdiga. Dessutom kommer lägenheterna att bli billigare än de flerbostadshus som finns i dag. Här gäller det verkligen att vår kommun ligger i framkant och erbjuder bra tomter att bygga på. Husen finansieras genom crowdfinding (gräsrotssparande) där vem som helst kan vara med och spara och få andelar. De hus som byggs i Västerås har helt finansierats genom sådant sparande av folk runt om i landet.

Vi ska heller inte glömma vindkraftverken som installeras även i vårt län. Vinden kommer också att vara ett alternativ till oljan som, enligt en del oljeproducenter, är på nedgång och olönsamt. Även om protester från närliggande boende hörs då och då och som man ska ha respekt för måste fossilfria energikällor bli det som är framtiden. Tekniken kan man förbättra så människor inte blir störda.

I sommar har vi upplevt att temperaturen här i Sverige aldrig varit så hög sedan mätningarna startade på 1800-talet. I USA brinner det och ödelägger samhällen, dödar människor och bränner upp deras hem. Så här kan vi inte ha det. Men det finns alternativ. Det jag ovan beskrivit är en del. Med förenade krafter, modiga politiska beslut och kunskap har vi fortfarande tid att rädda planeten. Det handlar om våra barnbarns och barnbarnsbarns framtid och möjligheter att få leva ett bra liv. Ingen dålig uppgift att ta oss an.

Solveig Olsson, Karlskoga klimatnätverk

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.