Felaktigheter om biobränslen

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent får svar på tal om biobränsle.
Foto: Bertil Ericson / TT
Matts Hjertqvist från Klimatsvaret sprider felaktigheter om biobränslen i en debattartikel den 26 september.

Han påstår att biobränslen släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen och därmed ”förorenar vår atmosfär” och att en övergång till biobränslen i trafiken genom reduktionsplikten inte kommer att utsläppen av koldioxid över huvud taget.

Han har missat den grundläggande skillnaden mellan koldioxid i naturens kretslopp och koldioxid från fossila källor i berggrunden. Våra svenska skogar binder varje år in omkring 160 miljoner ton koldioxid ur atmosfären. Vi avverkar mindre än våra skogar växer. Vi använder restprodukter och biprodukter från skogsbruket och skogsindustrin som biobränslen, t ex ris på hyggen som annars skulle ruttna bort och släppa ut koldioxid till ingen nytta.

Vi kan också odla biogrödor på underutnyttjad åkermark. Då binder vi varje år in lika mycket koldioxid som vi sedan släpper ut när biobränslet förbränns.

I framtiden kommer vi kanske att kunna avskilja koldioxiden från våra biobränsleeldade kraftvärmeverk och lagra den säkert i berggrunden. Då kan vi skapa ”negativa utsläpp” med hjälp av bioenergin. Det är raka motsatsen mot att ta upp fossilt kol ur berggrunden och sprida den i atmosfären. När vi använder biobränslen istället för fossila bränslen kan det fossila kolet bli kvar i underjorden i ytterligare några hundra miljoner år.

Klimatsvaret föreslår också att man ska införa en koldioxidavgift – både på fossila bränslen och på biobränslen (!). Det skulle förutom att vara bakvänd klimatpolitik även ge kraftigt höjd fjärrvärmetaxa i Karlskoga och Degerfors och många förlorade arbetstillfällen i skogsbruket runtomkring.

När det gäller de fossila bränslena slår man in öppna dörrar. Sverige har redan världens högsta koldioxidskatt, vilket har gett oss en snabb övergång från importerade fossila bränslen till inhemska biobränslen. Det har gett oss bättre ekonomi och många inhemska jobb.

Klimatsvaret har trots sitt namn inga bra svar.

Kjell Andersson, Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.