Skärpning politiker!

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Kajsa Juslin
Nyligen skrev representanter för alla länets kommuner och regionen under en deklaration för en stark demokrati.

De lovar att arbeta för att fler ska delta och stå upp för demokratin och bidra till ett öppet och respektfullt samtalsklimat.

Men det fungerar väldigt dåligt i flera sammanhang.

Först som sist ska jag understryka att politiker och tjänstemän gör ett lysande jobb på vissa plan. Tidningens åsiktssidor är nästan fulla av lokalt material eftersom både tjänstemän och politiker är snabba med att besvara insändare. Arbetet med ungdomsfullmäktige i Karlskoga är helt enkelt underbart.

Men det finns mycket kvar att jobba med både för kommunerna och regionen.

Så sent som i torsdags kväll saknades handlingarna från kultur- och utbildningsnämndens sammanträde på Degerfors hemsida. Trots att mötet hölls dagen före, på ONSDAG - vilket är än mer anmärkningsvärt. Dessutom är det långt ifrån första gången. Och det handlar inte om att reportern behöver läsa handlingar inför en presskonferens – det viktigaste är att alla degerforsare har rätt att få veta vad som beslutats.

I Degerfors har nya kommunstyrelseordförande beslutat att hantera protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott som arbetsmaterial som media inte har tillgång till. Så har det aldrig varit tidigare, och även om hon har lagen på sin sida så rimmar det illa med allt prat om transparens och öppenhet.

I Karlskoga är det tillväxt- och tillsynsnämnden som inte ger tidningen nämndens beslut förrän en vecka efter mötet – mötesprotokollet anses vara arbetsmaterial till det är justerat. Det är ett nytt synsätt, och det försvårar och försenar tidningens möjligheter att rapportera vad som beslutats.

Allt oftare skickas pressmeddelanden från kommunerna ut sent på eftermiddagen vilket kraftigt begränsar våra möjligheter att rapportera på ett fullödigt sätt – eller över huvud taget. Det märkliga är att flera av dessa pressmeddelanden varit positiva nyheter som borde ligga i kommunens intresse att få ut.

När Region Örebro län skickar ut sin dagordning för fullmäktigesammanträdena ligger alla ärenden efter varandra i jättestora filer. Det tar en utbildad journalist i storleksordningen 45 minuter att sortera och skapa reda. Och han kan göra det på betald arbetstid. Hur det fungerar för en länsbo som är intresserad av ett specifikt ärende vågar jag inte tänka på.

Men det största arbetet de alla har framför sig är det öppna och respektfulla samtalsklimatet.

Jag har flera gånger skrivit om hur insändarskribenter vill vara anonyma eftersom de är rädda att hamna i onåd hos sina chefer. Om folk jag träffar på Ica som säger ”fast det får vi ju inte prata med tidningen om”.

Och det är inte bara sorgligt och svårjobbat för oss på tidningen. Den största faran med tystnadskulturen är att både kommuner och region stagnerar och missar goda idéer om sätt att utveckla verksamheten. En tyst verksamhet kan aldrig utvecklas och hitta nya vägar.

Och det behöver vi alla mer än någonsin just nu.

Alla inblandade bör se sig i spegeln och fråga sig själva om de verkligen gör allt vad de kan för att demokratin ska fungera så bra som möjligt.

Catarina Lindström