Överge inte FN

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna tycker att FN är vårt bästa alternativ för fred.
Foto: JASSIM MOHAMMED
FN har genomgått flera kriser och har flera gånger misslyckats med att hindra konflikter och krig. Dessa misslyckanden får inte leda till att vi överger FN. Det finns idag ingen annan internationell organisation med samma kapacitet för dialog mellan världens länder.

Efter andra världskriget hölls rättegångar i Nürnberg där nazistledare ställdes till svars för olika brott. En av slutsatserna var att det värsta brottet är att starta krig – flera andra brott blir en nästan ofrånkomlig följd när ett krig väl pågår.

FN-stadgan utformades efter andra världskriget för att motverka uppkomsten av nya förödande krig. 193 länder har ställt sig bakom FN-stadgan och den kan ses som en överordnad internationell lag eller global konstitution. Grundprincipen är att länderna är suveräna inom sina territorier.

En viktig del av FN-stadgan är att den förbjuder länder att använda våld eller hot om våld mot andra länder. De undantag som ges är självförsvar och efter beslut i FN:s säkerhetsråd. Vi bör se mycket allvarligt på brott mot denna lag.

Under perioden efter andra världskriget är det främst USA som brutit mot denna regel om våldsförbud mellan länder, t.ex. krigen i Vietnam, Laos, Kambodja, Afghanistan, Irakkriget, Libyen och Syrien. USA är inte ensam förövare, men det landet är i en klass för sig.

Sanktioner används idag mer än tidigare för att tvinga länder till underkastelse. Sanktioner som inte beslutats av FN är en form av aggressiv handling från ett land till ett annat som saknar juridisk grund i FN-stadgan. USA och EU har beslutat om sanktioner mot ett flertal länder utan stöd i FN.

Lars Drake och Anders Romelsjö

Aktiva i Nätverket Folk och Fred

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.