Så arbetar vi med vildsvin

Insändare
PUBLICERAD:
Insändare om hur Degerfors kommun arbetar med vildsvinsproblemet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Under en tid har vildsvin orsakat stora problem i kommunen. De har förstört gräsytor och skadat trädgårdar och mark. Det har kommit in flera orosanmälningar som rör vildsvin till Degerfors kommun från invånare som mött dem på olika platser och olika tider på dygnet. När det är ont om mat i skogen har en del vildsvin tagit sig till tätorten och lärt sig välta sopkärl i jakten på mat. Degerfors kommun tar självklart problemen som orsakas av vildsvinen på största allvar.

En arbetsgrupp har därför startats upp för att försöka hitta gemensamma lösningar. Gruppen består av representanter från Degerfors kommuns olika förvaltningar, medlemmar i Solberga jaktlag, boende på Bruket och Degerforsbyggen. Även representanter från Länsstyrelsen och Polisen deltar. Framöver kommer ytterligare aktörer att medverka i gruppen.

Syftet är att ta fram en gemensam strategi och målbild kring problemet. Gruppen ska ses regelbundet och hjälpas åt för att se vilka resurser vi har själva och vilka externa aktörer som bör delta.

Degerfors kommun ska till att börja med:

• Undersöka möjligheten att köpa in vildsvinsfällor. Redan nu pågår det ett arbete med att ta fram information om de fällor som finns tillgängliga på marknaden för att se vilka som är godkända.

• Skapa lättåtkomlig information på degerfors.se där kan alla ta del av vad som sker kring frågan.

• Publicera statistik över antalet djur som fällts av jaktlaget.

• Publicera datum, tider och platser där jakt kommer att genomföras.

• Regelbundet tillhandahålla material som är aktuell kring problematiken och vilka åtgärder som är aktuella.

Även jaktlaget har bidragit starkt i arbetet och meddelat att ett stort antal vildsvin skjutits under senhösten och vintern. Vildsvin är dock svåra att jaga och innebär många långa pass, ibland under svåra väderförhållanden och på mörka platser. Förhoppningen är att vi gemensamt med olika åtgärder ska kunna minimera problemet.

Degerfors kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.