Hoppa till huvudinnehållet

Allt fler undernärda i Degerfors äldreomsorg

Publicerad:
Reporter Anna-Stina Tallmyren
Anna-Stina Tallmyren
anna-stina.tallmyren@kt-kuriren.se
Nattfastemätning ska göras då risken för undernäring är ett stort problemområde. Inte färre än 66 procent av riskbedömda personer löper risk för undernäring. Lång nattfasta kan vara en orsak.
Nattfastemätning ska göras då risken för undernäring är ett stort problemområde. Inte färre än 66 procent av riskbedömda personer löper risk för undernäring. Lång nattfasta kan vara en orsak. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Fallförebyggande arbete, hygienombud på alla arbetsplatser och regelbundna avvikelserapporter. Det är några av förbättringarna som behöver göras i Degerfors för en ökad patientsäkerhet.

Socialnämnden fick nyligen information om patientsäkerhetsberättelsen för det gångna året.

– Det var några punkter vi hade förbättrat oss på, men också punkter som behöver förbättras och förslag på förbättringsområden tog nämnden beslut på. Vi vill ha återkoppling på arbetet om ett halvår, säger socialnämndens ordförande Johanna Svärd (S).

Förbättringsarbete

Bland förbättringsförslagen man vill följa upp finns bland annat hur man jobbar med fallförebyggande arbete. Dokumentation, smärtskattning och utbildning för god vård vid livets slutskede är ett annat område, liksom tydliga uppdragsbeskrivningar för personal.

Avvikelsearbete och rapporter ska presenteras mer regelbundet och delegering för läkemedelshantering bör följas upp, enligt nämnden.

Man vill också säkerställa att det finns hygienombud på alla arbetsplatser och att det ska vara nolltolerans mot avsteg från kommunens hygienpolicy.

I berättelsens konstateras att de basala hygien och klädrutinerna är oerhört viktiga att efterleva. ”Det har vi nu fått erfara i den pandemi som har drabbat oss. Vårdrelaterade infektioner kan också vara ett resultat av dålig följsamhet till rutinerna”, skriver man i berättelsen.

Nutrition

– Vi vill även se hur man kan stärka upp senior alert och jobba mer med nattfastan, säger Svärd.

Senior alert är ett kvalitetsregister för vård med riskbedömning angående trycksår, fall, undernäring och status av munhälsa. Utifrån det kan man jobba förebyggande med olika risker och problem, bland annat förbättringsarbete med nutrition. Direkt kopplat till det är nattfastan som varit ett problem i flera år som man jobbat med på olika sätt.

Undernärda

Av 127 personer som riskbedömdes visade det sig att 39 var undernärda enligt BMI-tabell och 66 procent hade risk att bli undernärda.

För lång nattfasta kan bidra till risken för undernäring och genom åren har man jobbat på olika sätt med problemet, mätningar och även individanpassade åtgärder.

Någon mätning gjordes inte under fjolåret, då ingen förbättring sågs under tidigare år det har gjorts. Men i år ska man göra mätningar, med anledning av den tydliga försämringen, för att försöka komma fram till vilka åtgärder som behöver sättas in.

Trycksår och fall

En annan sak som ökat är antalet trycksår, som från 2019 till 2020 ökat med 6 procent.

Fallskador är fortfarande de som utgör högst andel bland avvikelserna, inte mindre än 78 procent av avvikelserna utgörs av det. Här vill man lägga större fokus på fallförebyggande insatser samt ökad aktivitet och rehabilitering i ordinärt boende samt inom särskilt boende.

Pandemin har, enligt patientsäkerhetsberättelsen, gjort att arbetet med förbättringar inom Senior alert med just nutritionen, det vill säga näringsläran, fått stå tillbaka, liksom arbetet med att revidera rutiner och riktlinjer samt avvikelsehanteringen.

Artikeltaggar

DegerforsJohanna SvärdPatientsäkerhetPolitikSocialnämnder

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.