Nej till vansinnet

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna säger nej till att låta skattemedel berika skolkoncerner.
Foto: Lennart Nygren/SCANPIX
Under ett halvsekel, från 1940 talets skolutredningar till 1990-talets marknadsutredningar var jämlikhet ett tongivande ord i den svenska skoldebatten.

En gemensam skola var utgångspunkten, där spännvidden av olika livserfarenheter vidgades, olika övertygelser bröts mot varandra och berikade, och fler elever gavs möjlighet att lära sig mer.

Ingen av oss har själva valt sina föräldrar. Klasstillhörigheten spelar en avgörande roll, inte enbart för våra möjligheter att klara skolan utan även för hur våra liv kommer att se ut.

Därför är det av yttersta vikt att minska klassbakgrundens betydelse och erbjuda alla en jämlik skola som har som yttersta drivkraft att ge en bra utbildning och kunskap till alla elever där pengarna är medlet för att nå detta och inte målet.

Friskolereformen infördes i Sverige 1992 av regeringen Bildt (M) och den innebar att friskolor kunde få skolpeng för varje elev, vilket i praktiken innebär att den som startar en friskola erhåller skattepengar till sin skola, som sedan kan tas ut som vinster till ägaren.

Tanken när reformen genomfördes var att öka mångfalden och uppmuntra föräldrakooperativ och alternativ pedagogik. Det bara antogs att skolan skulle bli bättre, det fanns inga reflektioner över vilka som eventuellt skulle kunna starta skolor, att tex stora vinstdrivande koncerner skulle kunna göra enorma vinster på skolan, eller när vinsten uteblev, helt enkelt lägga ner skolan och lämna över ansvaret till kommunen, som först fått betala till friskolan med pengar som skulle kunnat användas till den kommunala skolan, och inte till vinster, och sen få ansvaret för elever som den drabbade kommunen inte haft plats för eftersom de gått i en friskola.

Med facit i hand 2021 vet vi alla hur det blev, de små skolenheter som startade upp har köpts upp av de stora dominerande aktörerna som gjort enorma vinster som gått rakt ned i fickan på ägarna, och där inte vinsten varit tillräcklig har skolan lagts ned och lämnat eleverna vind för våg.

Sedan Chile 2016 avskaffade möjligheten för vinstsyftande skolor att få offentliga medel samtidigt som ägarna plockar ut vinst är Sverige ensamma i världen om att tillåta ett sådant system.

I länder som Danmark, Norge och Storbritannien, som alla har friskolor, är vinst som inte går tillbaka till skolan förbjuden eller hårt reglerad.

Vänsterpartiet välkomnar alltid samtal över partigränserna som syftar till att utveckla skolorna eftersom en bra skolgång är en mänsklig rättighet och en viktig skyddsfaktor för en rad problem senare i livet.

Dock kommer vi aldrig någonsin att medverka till detta vansinne att våra gemensamma skattemedel används för att berika ägare i stora skolkoncerner med pengar!

Vänsterpartiet Karlskoga/Degerfors