Jag låtsas inte

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent försäkrar att hon inte låtsas - hon fattar politiska beslut som ska göra ett öppnande av BB i Karlskoga möjligt.
Foto: Roger Gleisner
Catarina Lindström inleder sin ledare med orden ”Hur orkar de låtsas?” Jag är nog en av personerna hon menar. Som regionpolitiker från Karlskoga och som socialdemokrat.

Måste erkänna att de orden tog i magen, då jag verkligen inte försöker låtsas att BB ska öppna igen. Jag vill det, önskar det och är med och fattar politiska beslut som ska göra det möjligt.

Ledaren som kommenteras:

Stängningen av BB var inget politiskt beslut, det var ett medicinskt, som ansvarig chef fattade då hon inte kunde garantera bästa möjliga vård för de barn som av olika anledningar föds svårt sjuka. Lösningarna på det är att anställa personal med specialkompetens som det är brist på i vår region och i hela landet. Tiden det skulle ta för regionen att internutbilda bedömde vi som allt för lång. Därför tog vi ett politiskt beslut att låta upphandla BB så att en privat extern aktör, som praktiskt kan ha personal arbetandes i flera län (det får inte regioner ha) skulle göra det möjligt att öppna BB snabbare än vi själva skulle klara. Om 1-2 år vet vi om det var möjligt. Det vill jag, det hoppas jag och det är inte att låtsas.

Lösningar som också diskuteras är bildandet av ett kommunalförbund. Ett kommunalförbund är något som en eller flera kommuner kan ingå tillsammans med en region, det kan inte ta över någon medicinsk drift från en region. Viktigt att påpeka det, då det inte är lösningen för att öppna BB, utan lösningen är att kunna rekrytera den personal som behövs så att de nyfödda barnen som behöver akut vård får det. Som det hela faktiskt handlar om.

Slutligen återkommer ord i insändare och artiklar som ”det är första spiken, nu kommer allt läggas ner, det finns en dold agenda” osv. Nej, det gör det inte och nej det skulle vara förödande för vår sjukvård för Karlskogaborna och för länsinnevånarna om vi inte hade tre sjukhus och lasarett. Sedan att allt inte kan finnas på alla tre sjukhus förstår nog de flesta. Inte ens i länet. Därför samverkar vi även med andra regioner, så att för vissa sjukdomar får jag åka till Uppsala eller till USÖ för att få den allra bästa vård som kan tänkas. Och det vill jag att vi alla fortsatt ska få. Som regionpolitiker och som ordförande för socialdemokraterna i Karlskoga.

Nina Höijer

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.