Ska vi vänja oss vid toalettfödslar?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent vill ha bättre svar från ledningen på USÖ.
Foto: Kajsa Juslin
Det är kanske lite pinsamt för USÖ att det kommer ut i media? När det skedde i Karlskoga så valde man att ej försöka sopa det under mattan? Ansvariga på USÖ vill kanske att detta helst ska tystas ned? Blir lite förvånad över de arroganta svar som chefsläkare René Bangshöj ger till journalisten.

Kanske finns en del prestige bakom detta eftersom förlossningsverksamheten sägs vara så mycket bättre på USÖ och att Karlskoga ej ska få bedriva den verksamheten?

Varför väljer Bangshöj med kollegor på USÖ 2021 att aktivt välja bort en objektiv granskning som faktiskt är till för att skydda oss vårdtagare, och samtidigt ge verksamheter möjligheter lära av sina misstag, och genom det utveckla och förbättra sin verksamhet?

Vad är man rädd för att visa?

Bangshöj med kollegor verkar ha glömt och/eller medvetet struntat i vem hälso-och sjukvårdens tjänster är till för, och varför verksamheter existerar?

De flesta verksamheter/organisationer/företag som bedriver verksamhet som bygger på att tillhandahålla olika tjänster förstår värdet av att ha nöjda kunder.

Samt förstår vem man är till för, vem man ska värna om, och när misstag sker så försöker man åtgärda dessa för att återupprätta och behålla förtroende hos sina kunder, och vill helst undvika att det sker vid upprepade tillfällen.

Översatt till förlossningsvården innebär det kort o gott, utan gravida kvinnor ingen förlossningsverksamhet och då inget behov av Rene Bangshöj med kollegor i nuvarande roll. Nu ser dock verkligheten annorlunda ut, att gravida kvinnor finns och dom kommer förhoppningsvis finnas lång tid framöver, och dom förväntar sig att man från berörda verksamheter gör det man kan för att tillgodose bästa möjliga, och inte minst en säker vård. Samt att den bedrivs i samråd med patienten ( kunden)

Vilket också framgår i bla patientmaktslag, Hälso- och sjukvårds lag, samt att grundsyfte med Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Hur många händelser ska behöva ske för att Rene med kollegor anser sig behöva anmäla och använda möjligheten med en objektiv bedömning?

Att vara arrogant i sina svar när media ställer frågor som faktiskt är mycket relevanta är inte ett gott exempel på hur man tar hand om ett ärende som år 2021 handlar om toalett födsel på USÖ, här kan vi som skattebetalare, medborgare och potentiella kunder till Hälso- och sjukvården i Region Örebro förvänta oss mer!

Med förhoppning om en betydligt ödmjukare inställning och ambition värna om patientens bästa före egen prestige.

Ord skrivna baserat på 40 - års egen erfarenhet av arbete inom vård, samt arbete med Svensk Hälso- och sjukvårds frågor och där jag fortsatt är verksam än idag.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.