Bara SD tog fighten

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om förlossningen i Karlskoga går vidare...
Foto: Roger Gleisner
Torbjörn Melin skriver i en insändare att han anser att Moderaterna i Karlskoga samt Vänsterpartiet från Degerfors är drivande i förlossningsfrågan vid Karlskoga lasarett.

Han skriver vidare att SD har lämnat in en interpellation till regionfullmäktige för en tid sedan och fortsätter med att inte knäpp hördes från oppositionen i övrigt. Jag instämmer i hans beskrivning om att det var en monolog där enbart SD tog fighten mot den politiska majoriteten, vart de förtroendevalda från moderaterna samt vänsterpartiet i Karlskoga och Degerfors befann sig under denna debatten ”tvistar de lärda om”.

Insändaren som kommenteras:

Från Sverigedemokraternas sida anser vi att ansvaret hos de förtroendevalda från vår länsdel den västra delen, ligger i att förvalta väljarnas förtroende utifrån de allmänna valen. Vi kan konstatera att trummorna börjar tystna hos de flesta övriga partier förutom från Sverigedemokraterna.

Vi har inte enbart lämnat in den interpellation du nämner utan ett flertal där vi ställer den politiska majoriteten mot väggen. Vi har även lagt ett flertal motioner där vi bland annat pekat på en rad olika förslag till lösningar för att kunna öppna samt utveckla såväl förlossningsvården samt kvinnosjukvården vid Karlskoga lasarett. Sverigedemokraterna har finansierat ett återöppnande av förlossningen genom våra budgetförslag, här ser vi även att Vänsterpartiet har med detta i sitt förslag om än med stora skattehöjningar men de har i alla fall agerat vilket vi tycker är bra.

Från regionalt håll har Moderaterna inte budgeterat förlossningsvården i Karlskoga utan förlitar sig på att den skall upphandlas i ungefär samma utsträckning som den styrande politiska majoriteten i Region Örebro län.

Det verkar finnas en skiljepelare mellan vad de olika politiska partierna vill på ett lokalpolitiskt håll och från ett regionalt håll. Det anser vi är aningen olycklig och skickar inga tydliga signaler till de invånare från främst den västra länsdelen som vill få den goda, nära likvärdiga vård som de ska förvänta sig utifrån vad de betalar för.

Sverigedemokraterna är i grunden negativt inställda till andra driftsformer av Karlskoga lasarett mot bakgrund av att vi anser att den verksamhet som bedrivs samt har bedrivits, i Karlskoga tillhör den service vi ska kunna förvänta oss från regionalt håll. Vi finner det olyckligt att den politiska majoriteten och delar av oppositionen från regionalt håll inte är beredda att tillse att regionen uppfyller sina löften om att bedriva en god och nära vård vid våra tre sjukhus. Upphandling tar väldigt lång tid och är en ytterst osäker väg att inrikta sig på. Likaså ser vi inte att bildandet av ett aktiebolag kan ge några större positiva effekter för våra länsinvånare utifrån hur den politiska majoriteten i Region Örebro län har prioriterat sjukvården hitintills. Vi är väl medvetna om att regionen behöver inneha en majoritet av aktieinnehavet på grund av försäkringsskydd med mera men då äger regionen även frågor såsom prioriteringar, beställningar samt även hur satsningar skall bli en verklighet.

Bildandet av ett aktiebolag eller ett kommunalförbund kan ha goda synergieffekter för många olika vårdformer men i grunden ser vi inte att förlossningsvården i Karlskoga skulle gynnas positivt utifrån hur regionen styrs idag.

Sverigedemokraterna stänger inga dörrar utan kan se fördelar med andra driftsformer om det säkerställs från regionalt håll att de kan garantera att verksamheterna som finns idag samt att förlossningen med dess eftervård kommer att prioriteras. Vi önskar att dessa prioriteringar skall ligga som grund i eventuellt fortsatta diskussioner.

Patrik Nyström, regionråd (SD)

Elin Jensen, regionråd (SD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.