Regionen har svikit oss

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent får svar på frågor om Karlskoga lasarett.
Foto: Per Lindgren
Svar på insändaren ”Vem kan man lita på?”

Det är en fråga som kan och ska ställas; vem kan man lita på? Med all rätt till oss då Centerpartiet är med och styr i Region Örebro Län tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Den tråkiga verkligheten är att Centerpartiet i Regionen inte alls representerar Centerpartierna i Karlskoga och Degerfors.

Insändaren som besvaras:

Till frågorna:

1. Vi står bakom arbetet att arbeta vidare med ett eventuellt kommunalförbund och även alla andra lösningar som kan vara en väg framåt.

2 A. Vi i Centerpartierna Karlskoga och Degerfors accepterar inte förhalandet, centraliseringshetsen och det tydliga sveket mot Karlskoga Lasarett med svek mot personal och patienter, blivande mödrar och invånare, företag och organisationer som påverkas negativt av utvecklingen. Centerpartierna Karlskoga och Degerfors har med all tydlighet uttryckt sin motvilja och oro över utvecklingen till regionföreträdarna vid många och återkommande tillfällen. Vi sitter absolut inte tysta utan haft många diskussioner med våra representanter i regionen. Om Regionen ignorerar allt utanför Örebro, på det sätt som nu sker så är de INTE representanter för oss, för Karlskoga eller Degerfors eller för de västra länsdelarna.

2 B. Vi stöder ett Kommunalförbund eller någon liknande form, vilken som nu anses bäst.

3. Centerpartierna Karlskoga och Degerfors var inte för det samarbete som arbetades fram efter valet till stöd för det tunga partiet i regionen. Centerpartiet Karlskoga och Degerfors varnade tidigt för att en nedmontering av BB och akutsjukvården i Karlskoga var förestående. Vi har haft diskussioner om att Centerpartiet borde avsluta samarbetet och gå i opposition istället.

4. Båda kommunerna har tagit samma beslut i sina respektive kommunstyrelser om att gå vidare med ett utredningsuppdrag. Vi har - och måste ha en enighet från samtliga partier både ifrån Karlskoga och Degerfors. Detta ska vi göra tillsammans, båda kommunerna med regionen.

Vi vill vara tydliga – Regionen har svikit oss och vi står INTE bakom det sveket som hittills har varit.

Inga-Lill Andersson, Centerpartiet Karlskoga

Birgitta Höijer, Centerpartiet Degerfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.