Är inte börsbolag

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenter menar att kommuner, regioner och staten inte kan agera som börsbolag.
Foto: Terje Pedersen
I tidningen Dagens Nyheter undrar Peter Wolodarski i sin söndagskrönika varför Region Stockholm låter som ett börsbolag?

Bakgrunden till hans fråga är är en granskning som en annan tidning, Svenska Dagbladet gjort av Region Stockholms ekonomi, och där de på en fråga till ekonomidirektören får till svar att regionen är inne i en ” tyst period” och därmed svarar hon inte på några ekonomiska frågor.

” Tysta perioder” är en näringslivsjargong som används av börsbolag innan finansiella rapporter publiceras.

Men till skillnad från Volvo, Spotify och Ericsson är inte staten, regioner och kommuner ett börsbolag, stat, kommuner och regioner är en politisk arena som finansieras med skatter och styrs av politiker valda av folket.

Inom dessa områden ska inga ” tysta perioder” råda, här ska ljudet alltid vara på!

Det är därför vi har offentlighetsprincipen, som garanterar insyn i det offentliga, stat, region och kommuner inte är företag, de drivs av en annan logik och kan inte heller ha kunder inom sina områden.

En kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en produkt eller en tjänst från ett företag eller en person.

Medborgarskap är ett uttryck som har sina rötter i den franska revolutionens idéer .

Som medborgare avses i modernt språk en person som har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat.

Det är en stor skillnad på att vara medborgare i ett samhälle eller att reduceras till en kund på en marknad.

Relationen mellan säljare och kund är alltid ekonomisk,där köpkraften är viktigast.

Medborgare däremot, har samma rättigheter, oavsett hur mycket de tjänar.

Demokratins kärna är inte ekonomisk, den vilar på värderingar, inte köpkraft.

Medborgare har också, till skillnad från kunder ett ansvar gentemot och för varandra.

Att betrakta medborgare som kunder skapar ytterligare distans mellan individ och samhälle, vilket inte är en önskvärd utveckling.

På sikt kommer detta marknadstänkande inom det offentliga, som det är när vi byter ordet medborgare till kund, att bli ett hot mot demokratin, demokratin begränsas och blir alltmer maktlös, det politiska uppdraget reduceras till ett ansvar att se till att skattepengar inte slarvas bort och samhället ses som en butik vars primära uppgift är att betjäna medborgaren i deras roll som kunder.

Verksamhet som bedrivs med skattepengar ska styras och ledas på ett sådant sätt att alla i behov av omsorg och service ska behandlas och ses på som medborgare.

Detta oavsett om de är skolelever, en förälder, en boende på äldreboende, patient på sjukhus eller arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Gemensamt för alla dessa är att de har ett större värde och ansvar än att reduceras till kunder på en marknad.

Maria Nyberg partiföreträdare

Anna Lilja ordförande, Vänsterpartiet Karlskoga

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.