Ingen gynnas av vilseledande diskussion

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent menar att hyresdebatten är skev.
Foto: Karin Nilsson
Som ett resultat av Januariöverenskommelsen pågår just nu ett par statliga utredningar som kommer att påverka bostadsmarknaden och dessa aktörer i grunden. Det är bra, reformer behövs för att hyresrätten ska kunna utvecklas i en riktning som hyresgästerna vill.

Hyresgästföreningen (HGF) målar på debattplats upp en mörk bild av utvecklingen av hyror på bostadsmarknaden i kölvattnet av dessa utredningar. Det finns många problem med scenariot, det största är att ingen vill se den utveckling som HGF bestämt hävdar kommer ske.

Insändaren som kommenteras:

Vad HGF egentligen är rädd för är att utredningarna leder till att organisationens enorma makt när det gäller att bestämma hyror för bostäder i Sverige ska försvinna. HGF har veto när det gäller i stort sett alla bostadshyror i landet. Det finns i och för sig en möjlighet att mellan hyresgäst och hyresvärd bestämma en hyra i en ny lägenhet, men hyresgästen kan efter sex månader få hyran prövad mot befintligt bestånd. När det gäller dessa hyror, vilka är de allra flesta, har HGF bestämmanderätt.

Det är olyckligt att HGF försöker beskriva en utveckling av hyresbostadsmarknaden som ingen aktör vill se. Ingen mår bra av vilseledande argumentation kring marknadshyror. Istället för att utan fog oroa hyresgäster borde HGF ta ansvar för att skapa rätt förutsättningar för hyresrätten att konkurrera med övriga boendeformer. Detta innefattar att myndigförklara landets hyresgäster så att dessa tillsammans med hyresvärden kan bestämma hyran i sin nybyggda lägenhet utan HGF:s veto.

Andreas Sjöberg, Vd Fastighetsägarna MittNord

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.