Vad säger skogsindustrins lobby?

Familj
PUBLICERAD:
Foto: Anna-Stina Tallmyren

I den solbelysta dimman i gläntan står en ståtlig älg och mumsar på rönn och sälg. Det glittrar av dagg i träden. Morgonsolen värmer grova trädstammar, fåglar kvittrar. En dröm, en bild. Jag blundar, jag har drömt. Men vad? Jo, det är en dröm om skogen med många sorters gamla träd, med gläntor, med torvmossar, med många arter. En skog där en del träd får stå kvar riktigt länge och suga åt sig koldioxid från luften. Men ändå där träd väljs ut ibland och avverkas och ger pengar till markägaren.

Men verkligheten? Ja, den är ofta ett ökenliknande risigt kalhygge med stora hjulspår och små stackars granplantor som älgen betar.

Torkan 2018 gjorde mig rädd. Hur påverkas träd att stå utan vatten en hel sommar? Jag har läst att granbarkborren förökat sig enormt i granarna efter torkan. Hur blir det i framtiden med varmare klimat, med bränder och torka? Kan man ens räkna med att skog kan växa som hittills till stora, friska träd?

De träd som står idag och växer är vårt enda hopp att minska växthusgaserna i luften. Ingen annan metod verkar fungera. Och det behöver ske nu och inte om 60-100 år (som är tiden det tar för skog att växa upp igen.)

Skogsbolagen hävdar att vi behöver skogsråvara att blanda i bensinen (biobränsle) för att fasa ut fossilt bränsle som förstör klimatet. Problemet är bara att skogsråvaran också förstör klimatet. Det kol som funnits bundet i träden frigörs när den förbränns. Men då trollar skogsbolagen bort detta genom att döpa om det till ”klimatneutralt” eller något liknande, genom att räkna in det som skogen ska binda i framtiden (om 30-50 år)? Men redan om åtta år anser klimatforskarna att tiden är ute för att vända klimatbalansen.

Jag läser att 500 forskare i USA och EU gått samman för att protestera mot biobränslet som marknadsförs hårt.

Dagens Nyheter skrev den 9 mars att svenska skogsbolag satsat 135 miljoner på en pr- och lobbykampanj för att sälja in sitt resonemang om kopplingen till klimatet. Man har vänt sig till politiker, allmänheten och skolbarn.

Enligt artikeln hävdar pr-bolaget Svensk skogskommunikation att skogen slutar växa precis som människor. Därför måste den tas ned . Författaren Stefan Edman säger i sin debattartikel 9 mars i DN att detta är fel. Skog kan stå och växa och ta upp koldioxid i flera decennier efter att den ansetts avverkningsmogen. Det skulle göra en mycket stor skillnad för klimatet om de stora träden fick stå 15-20 år till. Dessutom får markägaren mycket bättre betalt sedan för trädet.

Och biobränslet? Behöver vi inte det? Nej, det finns många mer klimatsmarta metoder som elbilar, vätgasfordon, mer bränslesnåla motorer, planerade transporter, kollektivtrafik och samåkning säger de amerikanska forskarna.

Jag fortsätter att drömma min skogsdröm om stora, friska, underbara träd med stora trädkronor där fåglarna bygger bo medan koldioxiden sugs upp från luften och vi kommer allt närmre ett klimat i balans.

Elisabet Olsson, Degerfors Klimatnätverk

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.