Det handlar om liv!

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenter vill att vi ska hålla ut och hålla avstånd för att häva det allvarliga smittoläget.
Foto: Johan Nilsson/TT
Nu vädjar Landshövding Maria Larsson och smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen till länsbor och besökare i länet: Ta rätt beslut i vår. Det handlar faktiskt om människoliv!

Örebro län har ett mycket bekymmersamt läge vad gäller spridningen av Covid-19. Kurvan går brant uppåt. Allt fler behöver sjukhusvård, till och med livsuppehållande intensivvård.

En förklaring till att smittan ökar så kraftigt är att den s.k. brittiska mutationen av Covid-19-viruset dominerar i vårt län. Den smittar snabbare och lättare än den virusvariant vi tidigare har sett. Dessutom finns forskning som tyder på att den brittiska virusvarianten ger ett större behov av sjukhusvård. Smittspridningen ökar inom i stort sett alla åldersintervall, utom bland de som är 80 år eller äldre, där vaccinet tycks ha fått genomslag. Och vi kan se att till skillnad från tidigare utbrott så drabbas nu även barn.

Nu krävs av oss alla en ännu större försiktighet för att inte den brant uppåtgående kurvan ska fortsätta uppåt och ge värre konsekvenser med ännu större belastning i samhället, inom sjukvården och – för att inte nämna – ännu högre dödstal.

Mot den bakgrunden lanserar nu Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län tillsammans en riktad informationskampanj. Syftet är att på ett träffsäkert och kraftfullt sätt nå ut till personer som bor och vistas i länet för att så många som möjligt ska följa allmänna råd och rekommendationer. Kampanjen riktas i första hand till åldersgruppen 20-50 år i länet – d v s inom den målgrupp som är mest aktiva i olika offentliga miljöer. Budskapen ska spridas genom sociala medier, på webbplatser och traditionella medier. Och genom affischering i alla tolv kommuner i Örebro län och på flera olika språk.

Vi ställer ett antal tillspetsade frågor för att väcka uppmärksamhet och hoppas därigenom få större lyskraft än genom de vanligaste uppmaningar som alla dagligen matas med. Ett exempel är:

Vad kan du göra för att rädda ett liv?

- Skippa en fest?

- Handla ensam?

- Jobba hemma?

Från och med första april införs också regionala rekommendationer kring munskyddsanvändning för personer födda 2004 och tidigare. Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning. Exempel på miljöer och situationer när munskydd nu rekommenderas är i butiker, på apotek och serviceställen, när du besöker vården och som tidigare även inom kollektivtrafik, men nu oavsett vilken tid du reser.

Parallellt med den nya regionala rekommendationen om munskydd och informationskampanjen pågår ett stort antal myndighetsåtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19 för att lindra konsekvenserna i samhällslivet så att företag, föreningar, kultur- och fritidsverksamheter ska fortsätta leva och kunna återstarta med full kraft när pandemin är över.

Men att slå tillbaka smittökningen handlar inte bara om paragrafer och myndighetskontroller. Det handlar om hur vi alla agerar i vardag och på helger.

Minskningen av smittspridningen handlar om att rädda liv. Det handlar om att få en mycket hårt belastad sjukvård att orka ge den vård den behöver. Det handlar om att rädda blödande företag, att ge barn och ungdomar sin riktiga skolgång tillbaka. Om föreningar som behöver publik för att kunna ge oss rikare liv, folkhälsa och meningsfulla aktiviteter. Om att få tillbaka förlorade jobb.

Det handlar om oss människor. Och hur vi beter oss.

Nu har vi en vår framför oss. Låt inte denna fina årstid bli en period där smittan ökar ytterligare. Låt oss ta vårt ansvar. Var och en. Varje felaktigt beslut kan göra en människa sjuk i covid-19, som smittar två människor till, som sedan blir till fyra, sexton, sextiofyra och så vidare. Som leder till nya patienter på IVA. Och slutligen till ännu högre dödstal

Hjälp oss att ta hand om varandra. Våra liv är värda det!

Maria Larsson, Landshövding Örebro län

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare Region Örebro län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.