Vi ställer frågorna

Ledare
PUBLICERAD:
Catarina Lindström byline
Foto: Kajsa Juslin
Vår publicering av artikeln om teknikprojektet Polytech har rört upp känslor och åsikter. Därför känns det angeläget att påminna om varför vi har lokalmedia och vilken roll vi har i samhället.

En av våra viktigaste uppgifter är att spegla den verklighet som karlskogabor och degerforsare lever i. Vi ska också ta reda på hur kommuner och regionen sköter sitt uppdrag.

När läsare hör av sig och undrar över hur offentlig verksamhet – alltså den om bekostas av dina och mina skattepengar – bedrivs ska vi ställa frågor och försöka bringa klarhet.

När vi från flera olika håll fick frågor och motstridiga uppgifter kring Polytech ställde vi alltså frågor till den ansvarige. Men trots påstötningar och fastän vi avvaktade med publicering fick vi inga svar.

Så till slut valde vi att publicera utan att ha fått kommentarer.

Vi har en skyldighet att erbjuda plats för genmälen, men vi har ingen som helst skyldighet att vänta med publicering tills någon behagar svara. Det skulle ju i praktiken innebära att vi lämnade beslutet om publicering till någon utanför redaktionen, vilket ju faller ju på sin egen orimlighet.

Men när artikeln väl var publicerad dröjde det inte länge förrän vi blev kontaktade av ansvariga tjänstemän som ville bemöta det vi skrivit.

Men trots bemötandet kvarstår frågor, och vi kommer att ställa dem också.

Vi har även fått ett antal insändare där skribenterna menar att vi svartmålar Skrantaskolan, inte bara i samband med artikeln om Polytech utan även i andra artiklar på senare tid.

Och då kommer vi till en annan grundbult i vårt jobb: det är inte vårt uppdrag att enbart ge en bra bild av en skola, ett företag eller en kommun.

När det är skadegörelse på en skola, eller om elever tar kontakt med oss för att de upplever att deras arbetsmiljö inte är coronasäker så skriver vi det. Likaväl som vi skriver om den lärare som inte kan tänka sig en annan arbetsplats än ”sin” skola och om elever som genom hårt arbete höjer sina betyg. Vi skriver oavsett vilken skola det handlar om.

Det är så vi ger en så nyanserad bild som möjligt av livet i Karlskoga och Degerfors.

Därför kommer vi att fortsätta att ställa frågor, jaga svar och ge alla en chans att berätta om sin verklighet.

Catarina Lindström