Är samma människor

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Kajsa Juslin
Att inte vara stolt över sin arbetsplats och över vad man uppnår på jobbet måste vara trist. Måste göra det tufft att gå till jobbet varje dag. Ändå befinner sig var femte anställd i Karlskoga kommun i den situationen.

Kommundirektör Johan Harrysson tycker att det är ”tråkigt”. Jo, det är ju förståeligt.

Personalchef Jörgen Skoog berättar om handlingsplaner och konstaterar att man aldrig ska vara nöjd. Han menar att det är viktigt med nöjda medarbetare. Det är också lätt att förstå.

Men när kommunalråd Tony Ring (M) konstaterar att ”Fokus för oss är att satsa på kunden i stället för oss själva” blir det svårare att hänga med i tankebanorna.

Det gör inte fackliga företrädaren Lena Hagström heller. Hon konstaterar krasst att en god arbetsmiljö och bra löneutveckling genererar bättre resultat även för skattebetalarna.

Tony Ring är alltså ganska ensam om att tycka att man ska sätta kunderna före medarbetarna. För att sätta medarbetarna först är inget unikt fackligt krav, om någon trodde det. Det verkar till och med finnas konsensus kring att nöjda medarbetare ger nöjda kunder.

En av den världsberömde entreprenören Sir Charles Bransons grundprinciper för framgång är att dina anställda är din största tillgång; helt enkelt för att nöjda anställda ger nöjda kunder. Om du är motiverad och stolt över den arbetsinsats du gör märks det, svårare är det inte. Svenskt kvalitetsindex slår fast samma sak. Och även om detta handlar om privat verksamhet kan jag inte förstå att det skulle vara skillnad för att man jobbar i den offentliga.

Det är också svårt att förstå hur Tony Ring kan prata om ”kunden” och ”oss själva” när det handlar om kommunal förvaltning. Alla anställda i kommunen är ju per definition också kunder. Den förskolelärare som är ”oss själva” ena dagen är ju ”kund” när han vill ha ett bygglov. Och handläggaren på samhällsbyggnadskontoret är ju kund när hon vill ha plats på förskolan.

Lägg därtill att varje missnöjd anställd kanske snittar två andra ”kunder” i sitt umgänge inom Karlskoga kommun så krävs det inget mattesnille för att förstå att de 2218 som besvarade påverkar åsikterna hos runt 20 procent av Karlskogas totala antal invånare. Det är en stor del av oss som förväntas sprida en positiv bild av Karlskoga för att kommunen ska växa så mycket som kommunalrådet vill.

Catarina Lindström