Vem är vi till för?

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunalrådet ger sin bild på vikten av nöjda medarbetare.
Foto: Sigun Carlen-Slottner
I samband med presentationen av resultaten för årets medarbetarenkät ombads jag att uttala mig vilket resulterade i ett kort citat som jag förstår gav möjlighet till diverse misstolkningar.

Eftersom det uppenbarligen blev otydligt vad jag egentligen menade förklarar jag gärna. Egentligen är det ganska enkelt och jag tror att en majoritet av de som bor, verkar och betalar skatt i Karlskoga förväntar sig något tillbaka.

Tidigare texter i ämnet:

Att inte ge tillräckligt tillbaka i form av god service och hög kvalitet på vård, skola och omsorg kan ge upphov till frågan – vad f-n får man för pengarna?

Att Lena Hagström som fackligt förtroendevald för Kommunal i första hand ser till sina egna medlemmars intressen ser jag som helt naturligt och har full respekt för.

Men i min roll som kommunstyrelsens ordförande har jag dock ett mycket bredare uppdrag och har att på bästa sätt tillse att alla i Karlskoga får ut det mesta möjliga av våra gemensamma resurser. Jag blir däremot förvånad över att Karlskoga Tidning - Kurirens chefredaktör, Catarina Lindström, inte på ett bättre sätt förstår sammanhanget utifrån våra olika roller.

Chefredaktören hävdar att ” Tony Ring är alltså ganska ensam om att tycka att man ska sätta kunderna före medarbetarna.”

Jag vill hävda att det är ett sätt att i onödan problematisera och ställa intressen mot varandra utan anledning. Givetvis inser även jag att nöjda medarbetare ger nöjda kunder men det är inte det frågan handlar om. För mig är god arbetsmiljö och bra löneutveckling självklarheter men inte ett mål i sig, det är däremot en förutsättning för att nå det som alltid bör vara vårt yttersta mål i kommunen – att ge skattebetalarna valuta för pengarna!

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.