Vart är Degerfors på väg ?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent är orolig för Degerfors kommuns framtid.
Foto: Mia Jacobs
Jag ställde för en tid sedan två frågor:
1. Vad är kostar det Skattebetalarna i Degerfors att ”Sponsra” Degerfors IF ?
2. Hur mycket är Skattebetalarna egentligen villiga att betala för denna Sponsring ?

- Jag har inte sett något egentligt bra svar på mina frågor.

Förutom en ”beräkning”, gjord av en arbetsgrupp bestående av politiker från majoritetspartierna, där man kommit fram till att det kostar en Skattebetalare i Degerfors (som tjänar 30 000 per månad) endast 26 kronor i månaden och att de estimerade Investeringarna enbart kommer att innebära en tillkommande kostnad om 23 kronor i månaden.

Det krävs alltså drygt 8 000 Skattebetalare som betalar 26 kronor i månaden för att täcka dagens kostnader för Stora Valla, om man fördelar de 2,5 miljonerna på samtliga kommuninnevånare så skulle det i stället bli knappt 22 kronor per månad. Motsvarande kostnader skulle generera drygt 40 miljoner per år i Örebro och över 250 miljoner årligen i Stockholm !

En fd. Ordförande (V) i Kommunstyrelsen gjorde vid ett tillfälle en jämförelsen om motsvarande Investeringar i Stora Valla, dvs. 50 miljoner, skulle göras av andra (större) Kommuner, även där kostnad fördelat per kommuninnevånare.

Då skulle detta motsvara en investering i Örebro om drygt 800 miljoner och hisnande

5 MILJARDER om det vore i Stockholm.

(Som jämförelse: - Friends Arena kostade 2,4 Miljarder och Tele2 Arena kostade 2,7 Miljarder.)

Och för att kunna finansiera dessa investeringar, så kommer man, enligt kommunstyrelseordförande, att låna från Kommuninvest, och givetvis ”till marknadens Bästa villkor” !

Att låna för att finansiera Nya Investeringar, när man inte ens klarar av att hålla budget, tvingas säga upp medarbetare samt har ett uppdämt behov av att återställa ett redan eftersatt underhåll hos befintligt fastighetsbestånd, då känns det som om vi behöver ta hjälp för att reda ut begreppen !

”- Den som är satt i Skuld är Icke fri !” (Göran Persson, fd. Statsminister/Finansminister)

- Har vi ingen kompetens alls gällande ekonomi inom Kommunen ?

Degerfors Kommun har en ekonomi som blöder ….. ! (- Är den till och med utom kontroll ?)

Revisorerna rekommenderar att inte bevilja ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår !

- Vad fokuserar då våra folkvalda Politiker samt Kommunledning på under tiden ?

Jo, man diskuterar vilken typ av underlag som skall läggas på Stora Vallas A-Plan !

Återigen, - Vart är Kommunen på väg ?

Om Kommunen vore ett privat företag så vore svaret givet: - På väg mot konkurs !

I ett reportage i denna tidning (8/4) så erkänner dock ordföranden i Kommunstyrelsen,

”- En av de största utmaningarna är att övertyga innevånarna om att investeringarna i fotbollen är rätt väg att gå.”

Så det kanske trots allt finns en viss reflektion om att kostnader som detta egentligen borde vara förankrade hos allmänheten (?)

Gubben på bruket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.