Vi är faktiskt viktigast

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Kajsa Juslin
Karlskoga kommun ändrar inriktning på sin kommunikationsavdelning.

I stället för att fokusera på information till oss som bor här skapar man i stället en pr- och marknadsavdelning för att göra reklam för Karlskoga utanför kommungränsen.

Kommunalråd Tony Ring (M) konstaterade nyligen att det är viktigare med nöjda kunder än med nöjda kommunalanställda. Nu är alltså bilden utåt av Karlskoga viktigare än information till medborgarna som bor här och betalar skatt för att få en bra service.

Kommundirektör Johan Harrysson berättar att det är för att nå målet på 32 000 invånare 2025, och han slår fast att vi ”måste synas i mediebruset” .

Han konstaterar också att ”kommunikationen och samhället förändras”. Det har han fullständigt rätt i, men jag håller inte med om slutsatsen att det räcker med att slå på stora trumman. En av de stora förändringarna är att folk i allmänhet, och yngre i synnerhet blir allt bättre på att sålla i flödena, att kontrollera det som står.

Alltså måste Karlskoga ha bra service, bra barnomsorg, bra skolor, bra kommunikation och bra sjukvård för att folk ska flytta hit. Skicklig marknadsföring kan absolut få folk att upptäcka Karlskoga med sitt fantastiska läge, men ingen flyttar bopålarna om inte verkligheten motsvarar reklamen.

Inte heller stannar vi som redan bor här kvar om vi inte känner oss prioriterade och får den service vi vill ha.

Johan Harrysson försäkrar att kommunen ska fortsätta med den mer traditionella kommunikationen som man har idag. Men frågan är hur det ska gå till.

Hittills har kommunen köpt in pr och marknadsföring av externa byråer, nu ska den befintliga personalen sköta detta. Hur det ska kunna genomföras utan att det påverkar deras nuvarande arbete är i alla fall inte jag människa att begripa.

Att kommunikationschef Viktoria Cassersten som jag känner som en oerhört seriös och kompetent person går vidare till andra uppgifter ser jag som ett bevis för att förändringen är genomgripande. Att hon går vidare till personalavdelningen ser jag som ett tecken på att det inte finns planer på att ersätta de kommunikatörer som idag arbetar mot oss kommuninnevånare.

Så hur ska kommunikationen med karlskogaborna upprätthållas? Av vem ska den skötas? Hur ska den samordnas?

”Vi måste visa tydligt vilka vi är och vad vi står för”.

Frågan är vad det är Karlskoga står för; att det är viktigare att ge ett bra intryck utåt än att i första hand värna oss som bor och arbetar här?

Gärna en pr-och marknadsavdelning om det behövs. Men då måste det tillföras resurser, för det får inte bli på bekostnad av bra kommunikation med oss karlskogabor.

Catarina Lindström