Behöver inte mer alkohol

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent vill inte ha gårdsförsäljning av alkohol.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Regeringen har nu -för tredje gången- utsett en utredare för att undersöka om man kan tillåta så kallad gårdsförsäljning av alkohol utan att riskera Systembolagets existens och utan att folkhälsan skall äventyras. Utredningen bygger på en uppgörelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Men vad vill man egentligen?

Handlar det egentligen om att värna och stimulera småskalighet på landsbygden? Nej, knappast, det är betydligt tyngre intressenter som ligger bakom kraven på gårdsförsäljning. Sanningen är att man inte enbart kan ge landsbygdsföretag tillstånd att driva gårdsförsäljning utan att alla som vill tillverka och sälja egna alkoholdrycker måste ges tillstånd oavsett var man bor.

Givetvis blir det mest lönsamt att driva tillverkning och försäljning där flest människor bor och handlar och det är i våra städer och större tätorter. Där finns dessutom redan en mängd minibryggerier. Vilka kommer att åka miltals för att handla alkohol när den kan finnas lätt tillgänglig i närmaste kvarter? Effekten kommer med största sannolikhet att bli marginell för vingårdar och andra producenter på landsbygden.

Vilka ligger bakom kravet på gårdsförsäljning?

Det är Visita (branschorganisation för hotell, restaurang och besöksnäring) och LRF (lantbruksorganisation). Bakom finns också några stora alkoholföretag som The Absolut Company, som ser en stor marknad öppna sig. De säljer nämligen råspriten som den lokala tillverkaren kan blanda ut och sedan bygga sitt eget varumärke.

Det handlar i grund och botten inte om att stödja landsbygdsföretag utan målet är att avskaffa Systembolaget. Skulle det trots allt inte vara så blir det ändå resultatet. Anledningen att EU har gett Sverige tillstånd till att ha Systembolaget som ett monopol är att det värnar folkhälsan. Med den mångfald av försäljningsställen som kommer att skapas försvinner alkoholmonopolet.

Mår folkhälsan bra av mera alkohol?

Det finns ett samband mellan tillgänglighet och konsumtion. Ju mer tillgänglig alkoholen är desto mer konsumeras. Det finns även ett klart samband mellan konsumtion, alkoholskador - och kostnader för individ och samhälle.

Utredning pågår!

Just nu pågår den tredje utredningen om gårdsförsäljningen. Uppdraget är i grunden omöjligt om man både ska kunna införa gårdsförsäljning och samtidigt behålla Systembolaget.

Mycket anmärkningsvärt är att det i utredningen sitter flera alkoholintressenter än personer med kunskap inom alkoholområdet. Risken är stor att det bli en partsinlaga istället för en kunskapsbaserad utredning.

Vi behöver inte mer utan mindre alkohol!

Alla som vill skapa en bättre folkhälsa i Sverige bör nu stå upp för det och rösta ner förslaget!

Att införa förslaget om gårdsförsäljning kommer att leda till allt mer lättillgänglig alkohol på flera platser och inte bara på landsbygden, högre konsumtionen och fler alkoholrelaterade skador och kostnader.

Monica Ståhl, vice ordförande IOGT-NTO SVEA Bergslagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.