Hälften av studenterna tänker festa

PUBLICERAD:
Förra årets studenter på Nacka gymnasium fick springa ut och mötas av max två personer för att inte skapa trängsel. Ungdomsbarometerns enkät visar att många av årets blivande studenter tänker festa oavsett vad restriktionerna säger. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Hälften av treorna i gymnasiet är beredda att bryta mot restriktioner för att festa på studentkvällen. Det är dubbelt så många som inför förra årets student, visar en enkät från Ungdomsbarometern.

– Jag tror att det blir rejält mycket mer festande än förra året, säger Ulrik Hoffman, vd för företaget Ungdomsbarometern som gör undersökningar om unga.

Åtta av tio ungdomar som slutar gymnasiet planerar att festa på studentkvällen och hälften tänker göra det oavsett vad rekommendationerna säger. Förra året var mindre än en fjärdedel beredda att trotsa rekommendationerna.

Oroliga för anhöriga

Över åtta av tio planerar att ha en studentmottagning, hälften av dem oavsett vad restriktionerna säger. Den typen av arrangemang tyder på att även föräldrar och vårdnadshavare är med på att trotsa riktlinjerna.

Förra året var det vara 16 procent som planerade att bryta mot restriktionerna för att ha studentmottagning.

En aspekt som Ulrik Hoffman tror har betydelse är att allt fler nu är vaccinerade, vilket betyder att man tre veckor efter första dosen kan träffa människor från olika hushåll inomhus.

Samtidigt som ungdomarna svarat att de inte tänker följa rekommendationerna, uppger sju av tio att de är oroliga för att anhöriga ska bli sjuka.

Föregå festnorm

– Förra året hamnade man lite fel i kommunikationen kring studenten. Högstadieeleverna gick till skolan som vanligt och treorna fick inte ens träffas en sista gång. De blev väldigt ledsna över det. Många känner nog nu i år att de inte vill ha det som sina äldre kompisar förra året, säger Ulrik Hoffman.

Studenten är en väldigt stark ritual och något de flesta i Sverige kan relatera till, menar han. Undersökningen visar en stark vilja att fira och risk att många samlas i stora grupper.

– Man måste komma ut med information om att studentfesta innan det blivit norm, nästa vecka drar det igång. Så ska man göra något ska man göra något nu.

Ungdomsbarometerns enkät har besvarats av 3 424 personer i åldrarna 15 till 24 år under perioden 11 maj till 17 maj.

Antalet gymnasieelever var 1 324 stycken, varav ungefär 500 sistaårselever.

Helena Björk/TT

Smittspridning bland unga under pandemin

Smittspridning bland unga under pandemin

Folkhälsomyndighetens statistik över smittspridning onsdag 26 maj.

Totalt har omkring 180 000 personer i åldersgruppen 20 till 29 år testat positivt för covid-19. Bland dem mellan 10 och 19 år har ungefär 140 000 testat positivt.

Strax under 200 personer i åldern 20–29 år har fått intensivvård för covid-19 och knappt 45 personer i åldern 10 till 19 år.

20 personer i åldern 20 till 29 år har avlidit med covid-19 och fem personer i åldern 10-19 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Tips för smittsäk(rare) studentmottagning

Tips för smittsäk(rare) studentmottagning

Det finns ingen exakt siffra att förhålla sig till. Tills vidare gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att avstå från större sociala sammanhang med personer utanför sitt vanliga umgänge. Ju färre som samlas desto bättre.

Då gäller det att ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Träffas helst utomhus, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. Det är särskilt viktigt att undvika att vara nära varandra om det är trångt och ni ses under en längre tid.

Då gäller reglerna för privata sammankomster, vilket i dag innebär att högst åtta personer får samlas. De reglerna kommer som det ser ut i dag inte att ändras den 1 juni. Den som bryter mot reglerna och anordnar en stor fest kan få böter.

Reglerna för privata sammankomster gäller bara om man hyr en kommersiell lokal eller av exempelvis en förening, inte om festen är hemma.

Personer som har vaccinerats med en första dos – och där tre veckor har gått efter första sprutan – kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus, förutsatt att de inte träffar folk som har symtom.

Vaccinskyddet är inte hundraprocentigt, så Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man även i fortsättningen ska tänka på att skydda riskgrupper.

Det finns förstås inget förbud. Grundrådet är att bjuda på mat och dryck så smittsäkert som möjligt. Helst utomhus om det går, och så att gästerna kan hålla avstånd och inte behöver trängas.

Valfritt förstås, men man kan påminna om att gäster som känner symtom eller är sjuka ska stanna hemma.