Ett starkt varumärke

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribneter är nöjda med utvecklingen kringGrythyttans restauranghögskola.
Foto: Julia Olsson
Förra året på det första styrelsesammanträdet i september planerade Örebro universitetsstyrelse och rektor på universitetet, att beslut skulle tas om en flytt av Restauranghögskolan i Grythyttans (RHS) hela verksamhet till Örebro.

I styrelsens ingår dessutom Örebro regionstyrelses ordförande. Den motivering man angav var, att för få sökande fanns till utbildningarna och att forskningsaktiviteten varit för låg. Man grundade sig på en utredning gjord av en intern forskare, på Örebro universitet. Beslutet som skulle fattas hade inte processats vare sig med personal eller politiker, utan förslaget släpptes i juni, precis före sommarstängningen av universitetet. Som tur var backade man på beslutet och tillsatte en ny utredning om utbildningarnas framtid och framtida placering, efter påtryckningar från innevånarna.

Hanteringen av detta var på så många sätt fel, för det första äger inte vare sig universitetets styrelse eller rektor beslutet, utan regeringen. Detta via att det står i regleringsbrev från regeringen, att utbildningarna ska vara förlagda till Grythyttan. För det andra har Riksdagen en gång beslutat att starta RHS utifrån ett utskottsinitiativ, från dåvarande utbildningsutskott, då man lade ned mycket annan verksamhet i Hällefors kommun.

Utredningen refererade dessutom till att Restauranghögskolan skulle ha mindre forskningsaktivitet, lägre söktryck och sämre ekonomi än andra utbildningar på Örebro universitet vilket heller inte var korrekt. Exempelvis läkarutbildningen har varit kraftigt underfinansierad, trots bra resultat sedan start. Detta beror på att olika universitet får olika grundfinansiering från staten. Örebro har från början fått mindre finans till sin läkarutbildning och också restaurangutbildningen har fått låga anslag från staten. Dessutom är utbildningar som de på RHS konjunkturberoende, vilket många andra utbildningar också är.

Därmed är också staten och utbildningsdepartementet skyldigt till desperata beslut, som att förra året föreslå en nedläggning av den välrenommerade utbildningen på Restauranghögskolan kan föreslås. Det måste hela tiden finnas ett samband mellan de utbildningar man förväntas driva framgångsrikt, på ett universitet och de resurser staten skickar till universiteteten.

Vi behöver ge både rimliga resurser för att möjliggöra bra utbildningar. Men också ha ett vidsynt sätt att se på vilka utbildningar och kurser samhället behöver och universiteten ger. Politiken ska inte styra forskning på de olika universiteten, men att inte möjliggöra en hel bransch, som restaurang och hotellverksamhetens utveckling genom att styvmoderligt behandla denna typ av utbildningar i förhållande till det rent teoretiska utbildningarna, som i sin karaktär är billigare att producera, är politikens uppgift. Vårt samhälle blir varken bättre rent kvalitetsmässigt eller kulturellt av att universitetsresurser premierar enbart tunga teoretiska program.

Vi är nu glada att beslutet omprövats och att klokskap fått segra både i styrelsen för universitetet och universitetets ledning. En vändning som vi dock inte tror skulle kommit om inte det starka folkliga stöd som fanns, med bland annat mer än 8500 följare i sympatigruppen ”Restauranghögskolan kvar i Grythyttan” var ett tecken på. Stödet kom kraftigt från branschen, från det lokala/regionala samhället, men faktiskt från mer än 45 länder världen över strömmade supportande människor till.

Nu är det upp till RHS att visa framfötterna, vad man faktiskt har och kan och dessutom för Hällefors Kommun att skapa bra förutsättningar för både RHS och näringarna i Bergslagen inom branschen. Enbart så kan varumärket som alla i vår Facebook grupp vittnat om är så starkt, ett varumärke känt över hela världen bevaras och stärkas. Restauranghögskolan har potential kan bli ett gastronomiskt centrum, inte bara som idag för Örebro Län och Sverige utan i hela EU, kanske till och med världen .

Ett varumärke och utbildning inte bara RHS utan vi alla ska vara stolta över och värna.

Hälsningar från oss administratörer av Facebookgruppen ”Restauranghögskolan kvar i Grythyttan”;

Lotta Olsson (m), riksdagsledamot Örebro Län

Carl Alm (m), Moderata Studenter Örebro

Rene Francis (m), Askersunds Kommun

Vivianne Pettersson (m), Hällefors Kommun

Ylva Von Scheele (m), Laxå Kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.