Europa är i en tillväxtkris

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribent vill ha tillväxt i Europa.
Foto: JESSICA GOW / TT
Europa har under många år haft låg tillväxt. Det försämrar inte bara våra möjligheter att göra nödvändiga investeringar, som i klimatomställningen och välfärden.

Det försämrar dessutom möjligheterna för den enskilde. Därför är det avgörande att vi nu tar ansvar för att gemensamt bygga den europeiska och svenska ekonomin starkare.

Europa behöver fler initiativ för att öka tillväxten och för att kunna klara den gröna omställningen. Ska vi lyckas med klimatomställningen är det viktigt att vi minskar utsläppen samtidigt som människor får det bättre, annars kommer den gröna omställningen aldrig få det stöd den behöver.

För en högre tillväxt behövs mer investeringar i forskning och innovation. Sverige har flera goda exempel på företag som har satsat på långsiktiga lösningar som kommer att bidra till arbetet med klimatomställningen. HM, Ikea och Stora Enso presenterade för ett tag sedan sin satsning på textilier gjorda på träråvaror. Detta är en ny och hoppfull teknik som innebär kläder som tillverkas av svensk skog, och producerade med mindre energi, vatten och kemikalier.

Ytterligare en satsning där svenska företag bidrar till klimatomställningen är de tre bolagen Vattenfall, LKAB och SSAB som samarbetat i det så kallade Hybrit-projektet för att kunna ställa om stålindustrin till att bli fossilfri. Det är svenska företag som alla bidrar till klimatomställningen samtidigt som de stärker den svenska konkurrenskraften.

Det som behövs för att ta oss ur krisen och skapa ekonomisk långsiktighet är fler reformer för bättre företagsklimat och investeringar i forskning. Det blir därför väldigt skevt när politiska företrädare pratar om minskad tillväxt. Europa har överlag haft en låg tillväxt under flera år och nya siffror från en europeisk tankesmedja tyder på att det kommer ta lång tid för många länders ekonomier att återhämta sig efter pandemin. Det borde oroa fler politiker och mana till eftertanke.

Europa behöver underlätta och uppmuntra investeringar i ny teknik, innovationer och utsläppsfria energikällor och vi behöver minskad byråkrati och regelförenklingar. Alla länder måste föra en ansvarsfull politik som inte slösar pengar på reformer som i stället för att stärka ekonomin bara ökar statsskulden. Moderaterna kommer göra vår del av arbetet och förväntar oss att andra svenska partier följer vårt exempel.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.