Skapa härliga minnen

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenter vill att alla tänker sig för inför skolavslutningar och studentfirande.
Foto: Erik Svensson
Vi som skriver under detta brev ingår i en samarbetsorganisation som kallas Samhällsråd-T. Vi arbetar bland annat med länets brottsförebyggande strategi och för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Nu har vi skrivit ett öppet brev till elever och föräldrar inför skolavslutningen.

De senaste skolterminerna har varit extremt jobbiga för elever, föräldrar och lärare.

Sjukdomar, distansundervisning, karantäner, smittspårning, inställda träningar, uteblivna konserter och den efterlängtade skolbalen fick ställas in.

Det finns så många instängda känslor hos elever inför årets skolavslutning.

Och här kommer en vädjan från oss som arbetar för trygghet och säkerhet till er som ser fram emot skolavslutningen:

– Låt skolavslutningen bli ett minne för resten av livet och inte något som du helst vill glömma!

Det finns många faror. Alkohol och narkotika är den i särklass vanligaste orsaken till att fester spårar ur och till och med skördar brottsoffer. Ja dessvärre till och med dödsoffer. I år måste vi dessutom varna för riskerna med covid.

Många i den vuxna befolkningen har hunnit vaccinerat sig. Men smittan sprids fortfarande och våra sjukhus får dagligen ta emot nya covid-patienter. Några av de som slutar skolan nästa vecka har mist en far- eller mor-förälder som hade sett fram emot att se sitt barnbarn få ta studenten.

Visst är det onödigt att göra skolavslutningen till något vi får ångra? Här kommer därför några goda råd till alla er som vill fira studenten och att resten av livet öppnar sig:

Till föräldrar:

- Köp inte ut alkohol åt era tonåringar.

- Förutom att minska möjligheten för tonåringar att komma över alkohol så är det viktigt att vi pratar med dem om viktiga saker i livet. Regler och förbud kan aldrig ersätta omtanke. I en undersökning som tagits fram av Systembolagets organisation IQ svarar 9 av 10 ungdomar att de tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol. Nästan lika många tycker också att det är bra att föräldrar har tydliga regler kring alkohol.

- Läs tonårsparlören! Gå in på iq.se/tonarsparoren - Påminn barnen om att de kan sprida covid-smitta fast de själva känner sig helt friska. Hjälp till att följa reglerna och rekommendationerna för privata fester och att hålla avstånd.

Till elever som firar skolavslutningen:

- Tack för att ni kämpat er igenom dessa struliga terminer och grattis till alla er som tar studenten.

- Tänk på att minnet av studenten ska bli härligt. Ni kommer att ha med er det i resten av livet. Alkohol är inget måste bara för att man vill fira.

- Tänk på att coronaviruset fortfarande smittar. Någon ni tycker om kan bli drabbad.

Låt oss också påminna om rekommendationerna och reglerna som nu gäller för att minska risken till nya smittspridningar:

Privata fester:

• Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer du träffar. Håll avstånd till andra. Var observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in när du har symtom.

• Var helst utomhus.

• Umgås helst i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre.

• Den som yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal inomhus för en privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare. Gäller även så kallade partybussar.

• Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande.

För serveringsställen

• Högst fyra personer får sitta vid samma bord. Om sällskapet är större måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

• Undvik trängsel på ytor där besökarna vistas. Besökare ska kunna ha minst en meters avstånd till andra sällskap.

• Endast servera till de som sitter vid ett bord eller en bardisk. Gäster kan dock få beställa och hämta sin mat och dryck själva, om det kan ske utan trängsel och med minst en meters avstånd till andra besökare.

• Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta och se till att personalen får kunskap om hur de kan förhindra smittspridning mellan besökare.

• På serveringsställen är bordsservering inte tillåten efter klockan 22.00. (Måste stängas senast 22.30)

Maria Larsson, Landshövding Örebro län

Elisabeth Anestad, Polisområdeschef Örebro län

Rickard Simonsson, Regiondirektör Region Örebro län

Mats Brantsberg, Säkerhetschef Örebro kommun

Daniel Jansson-Hammargren, Kommundirektör Kumla kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.