Avgiftsfritt för pensionärer

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenter vill slopa vissa avgifter i kollektivtrafiken.
Foto: Anna Warner
Vänsterpartiet lämnade förra året in en motion till regionfullmäktige om att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer. Frågan är nu aktuell på kommande regionfullmäktige i juni då partiets motion kommer upp för beslut.

På samma regionfullmäktigesammanträde kommer också beslut om verksamhetsplan med budget 2022 där Vänsterpartiet i sitt budgetförslag avsätter resurser för att genomföra förbättringen.

Fler som reser med kollektivtrafiken är ett viktigt mål för Vänsterpartiet. För att nå dit krävs att kollektivtrafiken uppfattas som lättillgänglig, attraktiv men även som prisvärd. Vi menar att vissa grupper missgynnas av nuvarande ordning inom kollektivtrafiken, t ex äldre. Majoriteten inom region Örebro län ”S, C och KD” har i sina budgetar för regionens verksamheter inte tagit kollektivtrafiken på allvar. Just kollektivtrafiken behöver satsas på och utvecklas för att vara tillgänglig för bl.a. äldre. En grupp i samhället som inte har så stora ekonomiska marginaler. Taxehöjningar slår hårt mot dem och därför behöver vi ta ett helt nytt grepp när det gäller taxor. En avgiftsbefrielse skulle därför få stor effekt på möjligheten att komma ut i samhället och fortsätta som aktiva samhällsmedborgare.

Vänsterpartiet har ett långsiktigt mål om att genomföra en avgiftsfri kollektivtrafik och det ska genomföras stegvis. I första hand bör äldre vara den grupp som först erbjuds avgiftsfri kollektivtrafik därför att det är en satsning som innebär mycket små kostnader, det handlar om befintlig trafik med mycket tomma platser på vardagar mellan klockan 9-15, samt lördagar, söndagar och helgdagar. Ett alldeles utmärkt förslag för ett första steg i en mer tillgänglig kollektivtrafik. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik gynnar enligt fördelningsanalyser just äldre men även låginkomsttagare, studenter, barn och ungdomar. Dessa grupper får man titta vidare på med bra förslag efter det att den första förbättringen för äldre genomförts. Utifrån ett könsperspektiv är det kvinnor som använder kollektivtrafiken mest så en satsning enligt Vänsterpartiets förslag är också en viktig jämställdhetsfråga.

Klimatet gynnas dessutom av att fler ges möjlighet att enkelt kunna välja att åka kollektivt. I det budgetförslag som läggs fram av Vänsterpartiet för de kommande åren finns fler bra och kloka förslag för att skapa ett jämlikt och rättvist samhälle. Motionen som nu ska beslutas i juni är bara ett första steg, ett steg som är enkelt och inte så resurskrävande. Låt oss nu börja gå en väg för en hållbar framtid med att förbättra kollektivtrafiken för de äldre.

Jihad Menhem (V), oppositionsregionråd Region Örebro län

Jessica Carlqvist (V), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Kenneth Lantz (V), ledamot Regional tillväxtnämnden, Region Örebro län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.