Stoppa vindkraftspark

Insändare
PUBLICERAD:

Insändarskribent vill inte ha vindkraftspark i Kedjeåsen.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
Karlskoga kommun har pågående kampanj ”Tryggare Karlskoga”, ett hedervärt arbete för att få kommuninvånarna att känna sig säkrare. Frågan är om det gäller alla kommuninvånare eller bara de i tätorten?

Min fru och jag letade i 6 år innan vi 2012 hittade vårt drömboende i en mindre gård i Kedjeåsen. Sedan dess har vi investerat i fastigheten, mycket arbete och en del pengar för att utveckla gården. Familjen har växt och här har vi haft det vi sökte, natur, lugn, tystnad och trygghet. Tyvärr är den tryggheten fullständigt tillintetgjord då företaget Eolus presenterat sitt projekt med 17 st 250 m höga vindkraftverk i nordvästra delarna av Karlskoga kommun.

Det är svårt att föreställa sig hur högt 250 m är. Som jämförelse är dagens landmärke, skorstenen på Karlskoga värmeverk, 72 m. Vi vet alla hur tydligt denna syns från många platser, trots att den står på ett gärde. Tänk då 250m vindkraftverk stående på en höjdsträckning, 170 m rotor samt 3 varningsljus som blinkar 1 gång/sekund på varje torn.

I maj presenterade Göteborg Universitet en studie som påvisade att lågfrekventa ljud från vindkraftverk påverkar sömn och hälsa hos närboende, redan vid avsevärt lägre nivåer än man tidigare trott.

Sammanställning från Danmark anger att fastigheter inom 1 km från verken är i princip osäljbara, vid 2 km anges halvering i fastighetsvärdet mot innan etablering.

Eolus har redan svarat att de inte avser ersätta närboende för påverkan på fastighetsvärde vid försäljning.

Om kommunfullmäktige bifaller byggnation, ersätter kommunen oss fastighetsägare? Vad händer om banken anser att säkerheten för belåning (fastigheten) inte längre är värd som innan etablering och kräver återbetalning på lån. Fastigheterna är inte säljbara och lånen ska lösas in, tar Karlskoga kommun ansvar som borgen?

Eolus anger ”bygdepeng” som en kompensation. Denna muta för att tysta kritik består av en fond där föreningar i bygden kan ansöka om bidrag ”för uppsnyggning av badstrand eller inköp av fotbollsmål”. Tittar man på en karta och tar med fastigheter inom 3 km inses att ackumulerade reduktionen av fastighetsvärden överstiger 100 MSEK. Då känns bidrag till badstrand och fotbollsmål som ett slag i ansiktet! Markägarna som möjliggör etablering utlovas samtidigt ett antal hundra tusen för varje verk – årligen.

I samrådsunderlag beskrivs omgivningarna som fullständig obygd, något vi som bor här inte håller med om. Många från tätorten använder omgivningarna för rekreation. Området vid vindskyddet och bryggan vid sjön Immen sköts ideellt av Nolsokna Byalag. Detta område rekommenderas på intressegrupper för husbil/husvagnsägare samt av turistbyrån. Som mest har i år 9 st husbilar noterats där en lördagskväll, då har inte högsäsong börjat.

All vår trygghet har nu omkullkastats, att sälja är för sent. Menar kommunen allvar med ”Tryggare Karlskoga” uppmanar jag kommunfullmäktige att snarast följa Skinnskattebergs beslut att enbart tillåta etableringar av enstaka gårdsverk under 50m. Karlskoga har ambition att växa. I pandemins spår vill fler bo lantligt. Döda inte landsbygden genom att låta utländska investerare omvandla den till industriområde.

Anders Hultman, Kedjeåsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.